CS / EN
05.02.2008

Na jatka jednodušeji

Evropská a tudíž i naše veterinární legislativa se může řadě chovatelů i zpracovatelů zdát zbytečně složitá, zejména proto, že průběžně dochází ke změnám. Ano, dochází, ale tyto změny vždy tvoří orgány EU s úmyslem jednak zabezpečit zdravotní nezávadnost potravin živočišného původu, jednak s úmyslem chovatele i zpracovatele zbytečně nezatěžovat.

Podmínky pro odesílání zvířat na jatka budou mít chovatelé poněkud zjednodušené. Dosud soukromí veterinární lékaři vystavovali a potvrzovali zdravotní potvrzení pro přesun zvířat na jatka. Dosud tak činí, ale zde dochází ke zjednodušení, které vyplývá z legislativy EU a Státní veterinární správa ČR na ně upozorňuje, neboť se dotkne i práce soukromých veterinárních lékařů.

Na jatka nebudou smět být přijata zvířata, která nebudou doprovázena tzv. informacemi o potravinovém řetězci. Tím se rozumí, že chovatel s časovým předstihem 24 hodin odešle na jatka prohlášení o tom, že zvířata jsou zdravá a nebyla léčena nedovoleným způsobem.

V připravované novele veterinárního zákona se počítá s tím, že chovatelé již nebudou muset pro jatečná zvířata zajišťovat zdravotní potvrzení, postačí pouze informace o potravinovém řetězci.

Pokud jde o lichokopytníky, neplatí požadavek odesílat informace o potravinovém řetězci minimálně 24 hodin předem. Pro koně, osly a jejich křížence tedy mohou být dokumenty odesílány ve stejný den jako zvířata. Stejný postup musejí absolvovat všichni chovatelé v celé EU a zvláštní důraz je třeba na tuto proceduru klást při odesílání zvířat na jatka v jiném členském státě EU.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Odkaz na původní článek