Zveřejněno: 19.09.2011

Mimořádné kontroly obchodované drůbeže měly efekt

 

Během mimořádné kontrolní akce v době od 30. 5. do 31. 8. zkontrolovali veterinární inspektoři 388 zásilek, což činilo 1 275 tun drůbežího masa, a výrobků z něj, uváděného na český trh.

Šlo o mimořádné kontroly drůbežího masa a výrobků z drůbežího masa v rámci intrakomunitárního trhu. Zkontrolovány byly zásilky drůbežího masa a výrobků z něj nejen ze členských států EU, ale i ze třetích zemí. U 15 zásilek, tj. ve 4, 24 % bylo zjištěno porušení legislativních požadavků. Čtyři zásilky byly vráceny do místa původu (2 x drůbeží strojně oddělené maso, celkem 43, 5 tuny a 2 x dělené drůbeží maso čerstvé, celkem 9 tun) a jedna zásilka byla neškodně odstraněna (šlo o masné výrobky, celkem 600 kg.) Všechny zásilky byly původem z Polska.

V ostatních případech byly porušeny legislativní požadavky zejména na průvodní dokumentaci, nebyla splněna informační povinnost příjemců potravin živočišného původu v místě určení, dále byla porušena povinnost kontroly zásilky provozovatelem v místě určení a ve dvou případech byly nevyhovující výsledky laboratorního vyšetření na absorbovanou vodu. 

Kromě rutinních kontrol, kdy veterinární inspektoři odebírají vzorky na základě plánu monitoringu a na základě analýzy rizika, počítáme i do budoucna s podobnými mimořádnými kontrolními akcemi, neboť se ukazuje, že smysl určitě mají.  

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 27.12.2011

Střepy nepřinášejí štěstí!

 

Zdravý rozum zajisté každému řekne, že ohňostroje, rachejtle a dělobuchy, pokud nejde o loveckého nebo „vojenského“ psa, zvíře znejistí, poplaší, vynervují a stresují. Zejména o silvestrovském večeru opravdu hrozí, že se venčený pes lekne a zaběhne se a může se i stát, že vběhne pod auto. Nemluvě o tom, že jej může nějaká zábavná pyrotechnika…

 

Zveřejněno: 21.12.2011

Se Slováky si rozumíme, i dokumentům

 

Vzhledem ke společné minulosti našich dvou států a vzájemné srozumitelnosti našich mateřských jazyků se dohodli Milan Malena a Jozef Bíreš, šéfové veterinárních správ ČR a SR, na vzájemném uznávání tzv. informací o potravinovém řetězci. Z nařízení (EU) č. 853/2004 přílohy II oddílu III vyplývá pro dodavatele zvířat povinnost zaslat 24 hodin před příchodem zásilky zvířat…

 

Zveřejněno: 20.12.2011

Psovi psí dárek

 

Leckdo si před Svatvečerem vzpomene, že mezi jeho blízké patří i domácí zvíře, a že by mohl i pro ně připravit nějaký dárek. Proč ne, ostatně to má i v našich zemích jistou tradici. A může jít o nějakou lahůdku, ale pozor, jen „zvířecí“. Určitě není vhodné a to nejen z výchovných důvodů krmit psa či…