Zveřejněno: 15.07.2016

Mimořádná kontrola ve výkupnách medu odhalila i neregistrovanou provozovnu

 

Státní veterinární správa (SVS) v uplynulých měsících uskutečnila mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na sběrny medu, které vykupují med od českých včelařů. Celkem bylo v celé České republice zkontrolováno 79 registrovaných výkupen medu. Nejvíce kontrol proběhlo v Plzeňském kraji, ve kterém se nachází 22 výkupen.

Cílem akce bylo zkontrolovat dodržování požadavků na sledovatelnost medu (tj. odkud med pochází). Zároveň proběhla i kontrola hygienických podmínek při jeho skladování, kontrola označování a balení medu. V tomto ohledu si výkupny vedly velmi dobře. Naproti tomu Městská veterinární správa v Praze odhalila neregistrovanou výkupnu medu. Provozovnu zkontrolovala a zaregistrovala. Kromě nesprávného označení medu bylo jinak vše v pořádku.

Při kontrolách bylo odebráno 30 vzorků medu, který v provozovnách zbyl z loňských zásob. Med byl posouzen smyslově a vyšetřen fyzikálně-chemicky na základní ukazatele jakosti a na rezidua antimikrobiálních látek.

Čtyři vzorky nevyhověly. Jeden vzorek obsahoval viditelné nečistoty, které svědčí o nehygienickém zacházení s medem. Další vzorek byl špatně označen. Zbylé 2 vzorky nevyhověly v parametru aktivita diastázy či koncentrace hydroxymetylfurfuralu, což může svědčit o nešetrném zacházení s medem, při kterém med ztrácí své cenné látky.

Dobrou zprávou na závěr je, že v žádném ze vzorků nebyla prokázána rezidua antimikrobiálních látek.

Mgr. Petr Pejchal
oddělení vnější komunikace


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 09.12.2016

SVS podporuje zodpovědné užívání veterinárních antibiotik

 

Velmi často medializovaným tématem se v posledních letech zaslouženě stala problematika antibiotik (antimikrobik) a zodpovědného přístupu k jejich používání. V mediálních výstupech se bohužel občas objevují určité nepřesnosti. Následující text stručně shrnuje postoj Státní veterinární správy (SVS) k této problematice a základní fakta o antibiotikách ve veterinární oblasti.

 

Zveřejněno: 29.11.2016

Kontrola odhalila nelegální porážku v tržnici SAPA

 

Úřední veterinární lékaři Státní veterinární správy (SVS) při společné kontrole s inspektory Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) a Policií České republiky (PČR) odhalili v závěru uplynulého týdne v pražské tržnici SAPA nelegální porážku kachen v restauraci. Při kontrole zajistili stovky kilogramů kachního masa a kostí. Tyto produkty bude muset provozovatel na své náklady nechat neškodně zlikvidovat v asanačním podniku….

 

Zveřejněno: 25.11.2016

Na český trh se dostaly sušené ryby, které by mohly obsahovat nebezpečný botulotoxin

 

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že se na český trh dostalo z Německa několik desítek kilogramů solených sušených ryb druhu plotice obecná, u nichž je podezření na obsah nebezpečného jedu botulotoxinu. SVS informaci od německých dozorových orgánů obdržela prostřednictvím systému rychlého varování RASFF.