CS / EN
28.11.2019

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2020 byla zveřejněna

Ministerstvo zemědělství (MZe) a Státní veterinární správa (SVS) zveřejnily na svých úředních deskách Metodiku kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2020 (dále jen Metodika). Jeden ze zásadních koncepčních dokumentů pro státní veterinární dozor a důležitý dokument pro chovatele hospodářských zvířat či myslivce každoročně navrhuje rozsah povinných preventivních a diagnostických úkonů, které mají předcházet vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. Dokument reaguje na vývoj nákazové situace. Pro příští rok přináší proti současnému stavu několik změn.

Včelaři v České republice nebudou v příštím roce na podzim povinně preventivně ošetřovat svá včelstva proti varroáze. Plošné preventivní ošetření neumožňuje sledovat skutečný výskyt nákazy a současně také zvyšuje i riziko vzniku rezistence roztoče na jednotlivé antiparazitární přípravky. Podzimní ošetření proti varroáze se proto bude nově provádět pouze v indikovaných případech a to na základě pravidelného monitoringu výskytu roztoče, který bude provádět chovatel individuálně na jednotlivých stanovištích. SVS k tomuto účelu vypracovala metodický pokyn, který je přílohou Metodiky.

Metodika pro příští rok přináší také změnu režimu vyšetření plemenných býků pro přirozenou plemenitbu na původce kampylobakteriózy (Campylobacter foetus ssp. veneralis). Doposud se povinné vyšetření provádí před zařazením (přemístěním) plemenných býků do stáda, v němž budou zabezpečovat přirozenou plemenitbu a také před každým přesunem mezi chovateli. Nově se bude vyšetření provádět pouze před prvním zařazením do přirozené plemenitby, což je za současné příznivé nákazové situace dostačující. Plemenní býci budou zároveň vyšetřeni i na Trichomonas foetus (bičenku dobytčí).

Ruší se povinnost chovatelů vakcinovat proti bakterii Salmonella Enteriditis v chovech nosnic pro konzumní vejce před zahájením dalšího snáškového období. Kontrola výskytu  salmonel v hejnech starších než 80 týdnů bude zajištěna přísnějším monitoringem prováděným prostřednictvím odběru úředních vzorků. Důvodem zrušení vakcinace je nemožnost s ohledem na požadavky legislativy na pohodu zvířat provést tzv. „přepeření“ a ukončit tak snášku před novým produkčním obdobím. Pro nosnice ve snášce přitom není k dispozici registrovaná vakcína. Dále je u současných nosných hybridů velmi variabilní délka produkčního období a není proto zcela jasné, v jakém věku jde již o druhé snáškové období a kdy vzniká povinnost revakcinovat hejno.

Dochází také k úpravě monitoringu parazitóz a s tím souvisejícího používání antiparazitárních přípravků u spárkaté zvěře v roce 2021. Zatímco v roce 2020 postačuje k aplikaci antiparazitárních přípravků pouze pozitivní výsledek parazitologického vyšetření ne starší 12 měsíců (v souladu s podmínkami stanovenými v Metodice na rok 2019), v roce 2021 bude antiparazitární ošetření spárkaté zvěře možné pouze cíleně na základě skutečné nákazové situace v dané honitbě, kterou budou uživatelé honiteb muset doložit výsledkem monitoringu parazitóz provedeného v roce 2020 u stanoveného procenta ulovené zvěře v souladu s podmínkami stanovenými Metodikou na rok 2020. Antiparazitární přípravky lze v roce 2020 použít pouze v termínu od 3. 2. do 23. 2. 2020.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

Odkaz na původní článek