DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 01.11.2018

Národní program sledování rezistencí k antimikrobikům u veterinárně významných patogenů 2017

 

Zpráva SVU Jihlava, RL – antibiotické centrum pro veterinární klinickou praxi

 

Zveřejněno: 18.07.2018

Animal Welfare – Program ochrany zvířat, situace v roce 2017

 

Informační bulletin 03/18