Zveřejněno: 20.06.2019

Med od včel ze střechy sídla SVS v centru Prahy vyhověl při všech vyšetřeních

 

Téměř přesně na den před rokem představila Státní veterinární správa společně se Státním veterinárním ústavem Praha (SVÚ) svůj projekt, v jehož rámci bylo na střešní terase budovy ústředí SVS ve Slezské ulici na pražských Vinohradech instalováno pět včelích úlů. SVÚ v rámci projektu aktuálně vyšetřil med z historicky první snůšky medu „veterinárních včel“. Med ze střechy Domu zemědělské osvěty vyhověl ve všech ukazatelích daných vyhláškou stanovující požadavky na kvalitu medu i legislativě o bezpečnosti potravin. V medu nebyla zjištěna přítomnost těžkých kovů a vyhověly také vyšetření na přítomnost reziduí pesticidů.

V rámci srovnávací analýzy byl kromě medu z centra velkoměsta testován také med z venkovské oblasti v Královéhradeckém kraji. Přes určité rozdíly v některých parametrech můžeme konstatovat, že oba medy vyšly z testování jako srovnatelně bezpečná a kvalitní potravina,“ uvedl Jan Rosmus z oddělení chemie SVÚ Praha. Analyzovány byly také hodnoty polycyklických aromatických uhlovodíků v propolisu, jejichž zvýšený obsah by se v městském prostředí dal očekávat. Také tyto hodnoty byly nízké a nepředstavovaly významnou úroveň kontaminace.

Střešní včelaření získává na popularitě v rámci celé Evropy a včelstva na střechy svých sídel umísťuje řada firem i veřejných institucí. Podle střešního včelaře Augustina Uváčika je odhadovaný počet stanovišť včel v rámci České republiky zhruba 70, z toho přibližně polovina je v Praze. Zájem o včelaření v hlavním městě v posledních letech stoupá. SVS v současné době eviduje přes 800 včelařů, což je zhruba o 100 více než před dvěma lety. Pražští včelaři chovají v současné době téměř 5500 včelstev.

Včely se v Praze tradičně chovají především ve starší zástavbě rodinných domů ve čtvrtích, jako jsou například Troja, Libeň nebo Dejvice. Naopak v okrajových čtvrtích s novou zástavbou se tolik včelařů nevyskytuje. V samotném centru Prahy SVS eviduje následující počty: Nové Město 12, Staré Město 3, Malá Strana 8, Hradčany 9. Na Vinohradech, kde sídlí SVS, je v současné době evidováno 10 včelařů.

„Nápad na zřízení několika včelích úlů na střeše naší budovy přišel loni v souvislosti s rekonstrukcí historické terasy. V Praze již řada institucí střešní včely chovala. Z podstaty věci má Státní veterinární správa ke včelařství, včelám a včelím produktům nejblíže,“ sdělil ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád a dodal: „To, že jsme alespoň trochu navýšili počty včelstev v centru Prahy, chápeme jako prospěšný a zároveň symbolický počin.“

Projekt střešních včel SVS a SVÚ bude i nadále sloužit k výzkumným a vzdělávacím účelům. Vedle toho k propagaci obou institucí poslouží stočený med. Podle předběžných odhadů by se letos mohlo stočit přibližně sto kilogramů medu.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

 

 

 


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 15.07.2019

SVS stahuje z trhu uzené šproty v oleji, mohou obsahovat úlomky kovu

 

SVS nařídila stáhnout z preventivních důvodů z prodeje šarži více než 24.000 konzerv uzených šprotů v oleji od lotyšského výrobce. Důvodem je nález úlomku kovu v jedné z konzerv spotřebitelem v České republice.

 

Zveřejněno: 12.07.2019

Veterinární inspektoři se v letním období zaměřují na farmářské trhy

 

SVS v rámci svého dozoru kontroluje prodej potravin živočišného původu také na populárních farmářských trzích. Přestože se počet závad při tomto druhu prodeje z dlouhodobého hlediska snižuje, je v porovnání s jinými oblastmi veterinárního dozoru stále poměrně vysoký.

 

Zveřejněno: 03.07.2019

Pravidla pro dovoz potravin živočišného původu pro osobní spotřebu ze zahraničí

 

Pro období letních dovolených Státní veterinární správa (SVS) připomíná, jaká pravidla platí při dovozu tzv. „svačinek“, tedy produktů živočišného původu pro osobní spotřebu ze třetích zemí do EU. Pro dovoz svačinek platí v rámci EU harmonizovaný přístup. Do EU není možné dovážet pro osobní spotřebu maso, masné výrobky, salámy, šunky, klobásy a rovněž mléko, mléčné výrobky, máslo, sýry, jogurty, aj.