Mapy – Aviární influenza 2017

Na následujících odkazech naleznete přehledné mapy vymezených ochranných pásem a pásem dozoru k vyhlášeným ohniskům aviární influenzy v ČR a také aktuální přehled hlášených a potvrzených podezření na výskyt AI u volně žijících ptáků a v chovech drůbeže v ČR.

 

OHNISKA A PŘÍPADY

PÁSMA

 

 

Hlášená podezření a potvrzená ohniska v chovech drůbeže a hlášená podezření a případy nálezu volně žijících ptáků s prokázaným virem HPAI H5N8 v ČR

Při práci s online mapou nejprve vyberete požadovanou mapu.
Naším cílem bylo dostat do mapových výstupů údaje co nejdříve po jejich zjištění. Tento časový odstup činí 24 hodin.

 

 

 

 

Přehled platných vymezených uzavřených pásem v ČR (stav k 24. 4. 2017)

V současné době v ČR nejsou žádná aktivní ohniska ani uzavřená pásma

Zdroj: SVS