CS / EN
28.11.2005

Limity pro rezidua ano

Na jednu stranu Státní veterinární správa ČR soudí, že není potřeba v případě ftalátů v kapřím mase podléhat panice, na druhou stranu souhlasí s nutností stanovit pro tyto kontaminanty závazné limity.

Státní veterinární správa ČR ví, že se již delší dobu diskutuje na úrovni orgánů EU o potřebě i v případě ftalátů stanovit závazné limity. Zatím však zřejmě není jasné, jaké množství je lidskému organismu nebezpečné. Určitě bude také nutné mezi skupinou ftalátů provést nějaké rozlišení. O tom však musejí rozhodnout kompetentní odborné orgány EU.

Pakliže tyto limity budou stanoveny, pochopitelně budou orgány státního veterinárního dozoru v rámci Plánu monitoringu cizorodých látek sledovat i dodržování těchto limitů.

V současné době však lze říci, že na základě dosavadních vyšetřování se celá řada kontaminantů a reziduí cizorodých látek v surovinách a potravinách živočišného původu, tj. i v kapřím mase, pohybuje dlouhodobě pod povolenými limity.

Navíc je třeba dodat, že na základě pohledu na spotřebu rybího masa v ČR, která činí v průměru 6,5 kg masa na osobu za rok, přičemž kapra se sní na hlavu za rok necelé dvě kila, nelze o nějakém vážnějším riziku vůbec hovořit.

Odkaz na původní článek