CS / EN
12.11.2002

Korýše z východu za stejných podmínek jako do EU

Země východní Asie jsou známy jako významní exportéři mořských korýšů, zejména krevet, které se dovážejí samozřejmě i do Evropy. V poslední době byly zaznamenány problémy s jejich zdravotní nezávadností – byla v nich zjištěna rezidua chloramfenikolu, v poslední době pak nitrofuranu.

Problém chloramfenikolu byl vyřešen a z tohoto hlediska byly dovozy do EU z Číny, Vietnamu a Pákistánu uvolněny. Vznikly ale problémy s rezidui nitrofuranu v Thajsku a Vietnamu.

Státní veterinární správa ČR povoluje dovozy za podmínky splnění našich dovozních veterinárních podmínek. Nicméně ve snaze sladit a zjednodušit postup s členskými zeměmi EU napsal Josef Holejšovský všem dotyčným zemím, tj. Číně, Pákistánu, Vietnamu a Thajsku oficiální žádost, aby tyto země oznámily Státní veterinární správě ČR, které laboratoře, popřípadě subjekty, zodpovídají za certifikaci zdravotní nezávadnosti.

Samozřejmě lze říci, že zjištěná množství cizorodých látek v korýších, popřípadě moučkách z nich určených ke krmení zvířat, jsou malé a jednorázově zdraví člověka neohrozí, na druhé straně víme, že tyto látky se v živém organismu mohou kumulovat. A každá cizorodá látka, zejména antibiotického charakteru, je nebezpečná tím, že může při nízkých dávkách v lidském těle produkovat rezistentní kmeny mikrobů právě na tyto látky, které se v humánní medicíně využívají. Proto se jim věnuje taková péče.

Naši labužníci si tedy mohou být i nadále jisti, že veterinární kontroly i dovážených krevet probíhají tak, aby zdravotně závadné potraviny nemohly být uvedeny na trh.

Odkaz na původní článek