Zveřejněno: 31.08.2018

Kontrola na farmářském trhu v Říčanech zjistila závady u prodeje uzenin

 

V rámci nedávné kontroly provedené Státní veterinární správou na farmářském trhu v Říčanech u Prahy ve Středočeském kraji bylo zjištěno závažné porušení veterinárně hygienických předpisů při stánkovém prodeji uzenářských výrobků. Při kontrole inspektorky SVS  zjistily, že na stánku jsou vystavené masné výrobky nabízeny k prodeji nechráněné před kontaminací z vnějšího prostředí. Jednalo se zhruba o šedesát kilogramů nebalených tepelně opracovaných masných výrobků a fermentované trvanlivé masné výrobky. Konkrétně šlo o klobásy různých druhů, špekáčky,  párky, uzená  kachní prsa a tlačenku. Výrobky byly uloženy pouze na tácu, bez jakékoliv ochrany před kontaminaci. V blízkosti stánku navíc v době prodeje probíhaly stavební úpravy místní komunikace. Dále inspektorky zjistily, že u prodávaných potravin nebyl dodržen teplotní řetězec a teplota nabízených uzenářských výrobků neodpovídala požadované hodnotě. Právě v letních měsících v souvislosti s vysokými teplotami vzduchu rizika spojená se stánkovým prodejem rostou.

Na místě inspektorky nařídily dochlazení zboží v chladícím zařízení a zakrytí nabízených produktů před kontaminací. Prodejce se uvedenými prohřešky dopustil porušení několika platných veterinárně hygienických předpisů. Následně byl sepsán protokol o kontrole, na jehož základě KVS zahájí s provozovatelem stánku správní řízení. Prodejci za prokázané porušení platných předpisů může být ve správní řízení uložena pokuta až do výše 10 mil. Kč.

V prvním pololetí letošního roku provedli úřední veterinární lékaři ve Středočeském kraji 23 kontrol prodejců na farmářských trzích, což bylo o sedm více než v prvním pololetí loňského roku. V pěti případech zjistily u kontrolovaného prodejce nejméně jedno porušení předpisů. Zjištěných závad bylo celkem 14.  Uložené pokuty se v jednotlivých případech pohybovaly v řádu jednotek tisíc Kč. Mezi nejčastější závady zjišťované při kontrolách na farmářských trzích patří právě nedostatečná ochrana zboží před kontaminací a nedodržení skladovacích teplot. Poměrně časté jsou také nedostatky ve značení zboží či chybějící deklarace původu výrobků.

 

 


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 15.07.2019

SVS stahuje z trhu uzené šproty v oleji, mohou obsahovat úlomky kovu

 

SVS nařídila stáhnout z preventivních důvodů z prodeje šarži více než 24.000 konzerv uzených šprotů v oleji od lotyšského výrobce. Důvodem je nález úlomku kovu v jedné z konzerv spotřebitelem v České republice.

 

Zveřejněno: 12.07.2019

Veterinární inspektoři se v letním období zaměřují na farmářské trhy

 

SVS v rámci svého dozoru kontroluje prodej potravin živočišného původu také na populárních farmářských trzích. Přestože se počet závad při tomto druhu prodeje z dlouhodobého hlediska snižuje, je v porovnání s jinými oblastmi veterinárního dozoru stále poměrně vysoký.

 

Zveřejněno: 03.07.2019

Pravidla pro dovoz potravin živočišného původu pro osobní spotřebu ze zahraničí

 

Pro období letních dovolených Státní veterinární správa (SVS) připomíná, jaká pravidla platí při dovozu tzv. „svačinek“, tedy produktů živočišného původu pro osobní spotřebu ze třetích zemí do EU. Pro dovoz svačinek platí v rámci EU harmonizovaný přístup. Do EU není možné dovážet pro osobní spotřebu maso, masné výrobky, salámy, šunky, klobásy a rovněž mléko, mléčné výrobky, máslo, sýry, jogurty, aj.