CS / EN
31.08.2018

Kontrola na farmářském trhu v Říčanech zjistila závady u prodeje uzenin

V rámci nedávné kontroly provedené Státní veterinární správou na farmářském trhu v Říčanech u Prahy ve Středočeském kraji bylo zjištěno závažné porušení veterinárně hygienických předpisů při stánkovém prodeji uzenářských výrobků. Při kontrole inspektorky SVS  zjistily, že na stánku jsou vystavené masné výrobky nabízeny k prodeji nechráněné před kontaminací z vnějšího prostředí. Jednalo se zhruba o šedesát kilogramů nebalených tepelně opracovaných masných výrobků a fermentované trvanlivé masné výrobky. Konkrétně šlo o klobásy různých druhů, špekáčky,  párky, uzená  kachní prsa a tlačenku. Výrobky byly uloženy pouze na tácu, bez jakékoliv ochrany před kontaminaci. V blízkosti stánku navíc v době prodeje probíhaly stavební úpravy místní komunikace. Dále inspektorky zjistily, že u prodávaných potravin nebyl dodržen teplotní řetězec a teplota nabízených uzenářských výrobků neodpovídala požadované hodnotě. Právě v letních měsících v souvislosti s vysokými teplotami vzduchu rizika spojená se stánkovým prodejem rostou.

Na místě inspektorky nařídily dochlazení zboží v chladícím zařízení a zakrytí nabízených produktů před kontaminací. Prodejce se uvedenými prohřešky dopustil porušení několika platných veterinárně hygienických předpisů. Následně byl sepsán protokol o kontrole, na jehož základě KVS zahájí s provozovatelem stánku správní řízení. Prodejci za prokázané porušení platných předpisů může být ve správní řízení uložena pokuta až do výše 10 mil. Kč.

V prvním pololetí letošního roku provedli úřední veterinární lékaři ve Středočeském kraji 23 kontrol prodejců na farmářských trzích, což bylo o sedm více než v prvním pololetí loňského roku. V pěti případech zjistily u kontrolovaného prodejce nejméně jedno porušení předpisů. Zjištěných závad bylo celkem 14.  Uložené pokuty se v jednotlivých případech pohybovaly v řádu jednotek tisíc Kč. Mezi nejčastější závady zjišťované při kontrolách na farmářských trzích patří právě nedostatečná ochrana zboží před kontaminací a nedodržení skladovacích teplot. Poměrně časté jsou také nedostatky ve značení zboží či chybějící deklarace původu výrobků.

 

 

Odkaz na původní článek