Zveřejněno: 14.08.2018

Kontrol v oblasti hygieny potravin v prvním pololetí mírně přibylo, závad je o něco méně, než loni

 

Dozor nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu je jedním z hlavních úkolů Státní veterinární správy (SVS). V jeho rámci provedli v prvním pololetí letošního roku veterinární inspektoři 20 112 kontrol, meziročně o jedno procento více. Podíl kontrol, při nichž byla zjištěna nějaká závada, oproti prvnímu pololetí loňského roku mírně klesl na 4,5 procenta.

Nejčastěji zjišťovaným (více než pětina případů) nedostatkem je porušení zásad správné výrobní a hygienické praxe, následují prohřešky při manipulaci s produkty, nedostatky v označování výrobků a prokazování jejich původu. Zhruba při pěti procentech kontrol bývá zjišťováno nedostatečné čištění a sanitace výrobního zařízení.

Důležitou částí veterinárního dozoru jsou tzv. kontroly v místě určení. Při nich jsou na základě povinného hlášení o příchodu zásilky, kontrolovány u příjemců zásilky živočišných produktů ze zahraničí. Těchto kontrol bylo během prvního pololetí provedeno více než 3600, závada byla zjištěna při 115 z nich. Převažují administrativní nedostatky, zejména chybějící hlášení o příchodu zásilky, které tvoří nadpoloviční většinu závad.

Výrazně proti loňskému roku přibývá společných kontrol na silnicích s celníky a policisty. V dosavadním průběhu roku bylo při společných kontrolách zkontrolováno již přes 500 vozidel přepravujících potraviny, což je více, než za celý loňský rok. Zhruba u každého šestého vozidla zjistili veterinární inspektoři nějakou závadu. Nejčastěji bývají zjišťovány nedostatky v průvodní dokumentaci či v označování zboží. Takřka třetinu zjištěných prohřešků představovala nedostatečná ochrana zboží před znečištěním a nedodržení teplot přepravovaného zboží. V ojedinělých případech byly přepravovány zkažené produkty.

Více než v předchozím roce letos kontrolují veterinární inspektoři také prodej zboží na farmářských trzích, kde provedli během prvních šesti měsíců zhruba 225 kontrol, což bylo o polovinu více než před rokem. Zhruba při každé páté kontrole byla podobně jako loni zjištěna nějaká závada.

SVS dozoruje téměř 10 500 provozů, které zpracovávají produkty živočišného původu, nebo s nimi manipulují. Jedná se například o jatky, maso zpracující závody, mlékárny, zpracovny vajec, medu atd. Dalšími dozorovanými subjekty jsou osoby podílející se na obchodování a přepravci, takových dozoruje SVS téměř 3 100. Od roku 2015 k těmto provozům přibyly i provozovny stravovacích služeb. SVS dohlíží v těchto provozech nad manipulací s živočišnými produkty.

Během prvního pololetí 2018 provedla SVS ve stravovacích zařízeních 2864 kontrol, srovnatelně jako loni. Závad meziročně mírně ubylo. Alespoň jedno porušení předpisů bylo zaznamenáno ve 160 případech. Neškodně odstraněno či vráceno zpět odesílateli bylo zhruba 800 kilogramů nevyhovujících živočišných surovin.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 22.05.2019

SVS dosud nařídila či nařídí mimořádná veterinární opatření 12 příjemcům zásilek drůbežího masa

 

SVS dosud na základě zjištění přítomnosti salmonel v drůbežím mase nařídila či nařídí individuální mimořádná veterinární opatření (MVO) celkem dvanácti příjemcům zásilek masa ze zahraničí. Ve všech případech se jednalo o maso původem z Polska.

 

Zveřejněno: 17.05.2019

Výrobce kebabu z Prachaticka přepravoval více než tunu kuřecího masa v nevhodných podmínkách

 

Policisté na benzínové stanici v Českém Krumlově zajistili dvě dodávky mezi nimiž probíhala překládka více než šesti desítek přepravek chlazeného kuřecího masa. Při kontrole, kterou na místě provedli, veterinární inspektoři zjistili, že se jedná o maso neznámého původu, k němuž nemá přepravce žádné doklady.

 

Zveřejněno: 12.05.2019

SVS prezentuje svou činnost na Národní výstavě hospodářských zvířat

 

SVS se letos po dvou letech opět účastní Národní výstavy hospodářských zvířat, která se koná na brněnském výstavišti od 12. do 15. května. Vedle Národní výstavy na výstavišti souběžně proběhne také Veletrh pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH a Národní výstava myslivosti. SVS představí svou činnost veřejnosti na stánku SVS umístěném v pavilonu P.