Zveřejněno: 14.08.2018

Kontrol v oblasti hygieny potravin v prvním pololetí mírně přibylo, závad je o něco méně, než loni

 

Dozor nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu je jedním z hlavních úkolů Státní veterinární správy (SVS). V jeho rámci provedli v prvním pololetí letošního roku veterinární inspektoři 20 112 kontrol, meziročně o jedno procento více. Podíl kontrol, při nichž byla zjištěna nějaká závada, oproti prvnímu pololetí loňského roku mírně klesl na 4,5 procenta.

Nejčastěji zjišťovaným (více než pětina případů) nedostatkem je porušení zásad správné výrobní a hygienické praxe, následují prohřešky při manipulaci s produkty, nedostatky v označování výrobků a prokazování jejich původu. Zhruba při pěti procentech kontrol bývá zjišťováno nedostatečné čištění a sanitace výrobního zařízení.

Důležitou částí veterinárního dozoru jsou tzv. kontroly v místě určení. Při nich jsou na základě povinného hlášení o příchodu zásilky, kontrolovány u příjemců zásilky živočišných produktů ze zahraničí. Těchto kontrol bylo během prvního pololetí provedeno více než 3600, závada byla zjištěna při 115 z nich. Převažují administrativní nedostatky, zejména chybějící hlášení o příchodu zásilky, které tvoří nadpoloviční většinu závad.

Výrazně proti loňskému roku přibývá společných kontrol na silnicích s celníky a policisty. V dosavadním průběhu roku bylo při společných kontrolách zkontrolováno již přes 500 vozidel přepravujících potraviny, což je více, než za celý loňský rok. Zhruba u každého šestého vozidla zjistili veterinární inspektoři nějakou závadu. Nejčastěji bývají zjišťovány nedostatky v průvodní dokumentaci či v označování zboží. Takřka třetinu zjištěných prohřešků představovala nedostatečná ochrana zboží před znečištěním a nedodržení teplot přepravovaného zboží. V ojedinělých případech byly přepravovány zkažené produkty.

Více než v předchozím roce letos kontrolují veterinární inspektoři také prodej zboží na farmářských trzích, kde provedli během prvních šesti měsíců zhruba 225 kontrol, což bylo o polovinu více než před rokem. Zhruba při každé páté kontrole byla podobně jako loni zjištěna nějaká závada.

SVS dozoruje téměř 10 500 provozů, které zpracovávají produkty živočišného původu, nebo s nimi manipulují. Jedná se například o jatky, maso zpracující závody, mlékárny, zpracovny vajec, medu atd. Dalšími dozorovanými subjekty jsou osoby podílející se na obchodování a přepravci, takových dozoruje SVS téměř 3 100. Od roku 2015 k těmto provozům přibyly i provozovny stravovacích služeb. SVS dohlíží v těchto provozech nad manipulací s živočišnými produkty.

Během prvního pololetí 2018 provedla SVS ve stravovacích zařízeních 2864 kontrol, srovnatelně jako loni. Závad meziročně mírně ubylo. Alespoň jedno porušení předpisů bylo zaznamenáno ve 160 případech. Neškodně odstraněno či vráceno zpět odesílateli bylo zhruba 800 kilogramů nevyhovujících živočišných surovin.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 21.03.2019

Další podařená akce veterinárních inspektorů s celníky

 

V sobotu 16. března si pražští celníci, přímo v areálu velkotržnice Sapa v Praze 4 – Libuši, vybrali ke své kontrole nákladní vozidlo Renault Master pražské imatrikulace. Kontrolní akce se ten den rovněž účastnili pracovníci Státní veterinární správy. A tip se vydařil. V nákladovém prostoru a rovněž v kabině řidiče bylo nalezeno celkem 210 kg vepřových vnitřností, z nichž většina není určena pro lidskou spotřebu

 

Zveřejněno: 19.03.2019

Kuřecí maso z Polska prodávané v Praze obsahovalo salmonely

 

SVS informuje, že na českém trhu se vyskytla zásilka 300 kilogramů chlazeného čerstvého kuřecího masa z Polska, v nichž vyšetření prokázalo bakterie salmonely. Maso bylo prodáváno ve čtyřech pražských prodejnách firmy Miloš Křeček KK, s. r. o. Maso již bylo prodáno konečným spotřebitelům, je po datu spotřeby a s největší pravděpodobností tak již bylo zkonzumováno.

 

Zveřejněno: 14.03.2019

SVS ruší většinu mimořádných opatření ve vztahu k africkému moru prasat

 

SVS dnes zrušila ve vztahu k AMP mimořádná veterinární opatření stanovující zamořenou oblast na Zlínsku a také tzv. oblast s intenzivním odlovem. V souvislosti s tím přestávají platit mimořádná veterinární opatření vyhlášená pro tato území ve vztahu k AMP. V souvislosti s tím je ukončeno mimo jiné vyplácení zástřelného za ulovená divoká prasata. Lidé v zamořené oblasti si budou moci v případě zájmu opět pořídit domácí prasata na výkrm…