CS / EN
29.08.2002

Kde se nejvíce jí

Kde se nejvíce jí, tam jsou i nejvyšší ztráty. Nejen, že napadá nejvíce drobtů pod stoly, ale v případě živelní pohromy je v takovém místě i nejvíc znehodnocených potravin.

V Praze bylo dosud pod dohledem státního veterinárního dozoru zlikvidováno po povodních 400 tun potravin živočišného původu, ve Středočeském kraji 65 tun, v Jihočeském 255 a v Severočeském 67 tun. Celkem tedy bylo zlikvidováno 787 tun takovýchto potravin. I když toto množství vypadá na první pohled hrozivě, je třeba si uvědomit, že je to množství, které představuje asi dovoz, který se uskuteční za jeden týden. Naplňuje se tak předpoklad Josefa Holejšovského, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, který řekl, že neočekává, že by množství zlikvidovaných potravin živočišného původu překročilo množství 1000 tun. Potravinami živočišného původu se rozumí například maso, masné výrobky, mléko, sýry, jogurty, vejce. Při této příležitosti je vhodné zmínit to, že se zvyšuje produkce masa celkem a to zejména například hovězího, toho skoro o patnáct procent, to znamená, že vzrůstá i jeho spotřeba. Po propadu produkce a spotřeby před více než dvěma lety v souvislosti s aférou BSE a objevení dvou případů i v ČR se zdá, že současný trend je setrvalý, což je dobrá zpráva pro hospodáře. Svědčí to samozřejmě o svědomitém přístupu Státní veterinární správy, to znamená, že přijala odpovídající opatření, například na prvním místě zákaz dovozu ze zemí s výskytem, samozřejmě zákaz zkrmování masokostních mouček přežvýkavcům, vyšetřování všech kusů starších 30 měsíců, preventivní likvidaci tzv. specifikovaného rizikového materiálu (nervových tkání) apod. Důvěru v bezpečnost potravin živočišného původu je třeba stále budovat. Proto také v souvislosti s povodněmi uložil šéf Státní veterinární správy mimo jiné všem okresním a městským veterinárním správám s největší pečlivostí dbát na to, aby se potraviny postižené zátopovou vodou nedostaly do tržní sítě a rozšířit monitoring cizorodých látek v zatopených oblastech.

Odkaz na původní článek