CS / EN
24.10.2002

Jen spolupráce všech zúčastněných ve veterinární oblasti má efekt

Na národní i mezinárodní úrovni se už na mnoha příkladech potvrdilo, že pouze důvěra a z ní vyplývající spolupráce všech zúčastněných stran může přinést kýžený efekt. Ve veterinární oblasti se jeví jako nejdůležitější bránit šíření nebezpečných nákaz a objeví-li se, pak je likvidovat, jako tomu bylo na evropském kontinentě v případě výskytu BSE, slintavky a kulhavky, klasického moru prasat, ale i zabránit obchodu s kontaminovanými krmivy i potravinami.

Podle Josefa Holejšovského, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, tyto trendy podpořilo naposledy jednání 20. konference regionální komise OIE (Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat), které se konalo v polovině září v Kuusamo ve Finsku. Z jednání vyplynulo doporučení – zřídit stálou pracovní skupinu pro bezpečnost potravin, která by měla navázat úzkou spolupráci například s FAO (Food and Agriculture Organisation – Světovou organizací pro potraviny a zemědělství ) a WTO (World Trade Organisation – Světovou obchodní organizací) pro Codex Alimentarius (Mezinárodní kodex zdravého zvířete). Regionální komise OIE též doporučuje, aby členské země, mezi které patří i naše republika, která byla v roce 1924 zakládajícím členem, požadovaly větší účast a zapojení národních veterinárních služeb při zpracovávání všech zákonných norem týkajících se bezpečnosti potravin.

Toto Josef Holejšovský považuje za velké zadostiučinění pro Státní veterinární správu ČR, neboť u nás se to ve velké míře daří, zejména pokud se týká pochopení Ministerstva zemědělství ČR. Je to například patrné jak při tvorbě nyní schvalované novely veterinárního zákona, tak při jeho připomínkování i včasném postoupení parlamentu ČR.

Spolupráce se ve velké míře týkalo i jednání Světového veterinárního kongresu v Tunisu na konci měsíce září, kterého se též Josef Holešovský zúčastnil. Tato organizace má dávnou tradici, za její počátek lze počítat rok 1863, kdy se v Hamburku 14. až 18. července sešli evropští veterinární lékaři na podnět edinburgského profesora Johna Gamgee.

V Tunisu se letos mimo jiné projednávaly všechny aspekty a nebezpečí související s BSE. Zaznělo zde opět, že v žádném případě není nebezpečná čistá svalovina skotu ani mléko. Zároveň i zde byla podle Josefa Holejšovského zdůrazněna nutnost koordinovat všechny kroky k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin, a to jak na mezinárodní, tak i na národní úrovni.

Odkaz na původní článek