CS / EN
11.09.2002

Je čas zhodnotit ztráty

Po prvních údajích o ztrátách hospodářských zvířat bezprostředně po opadnutí velké vody se zdálo, že zjištěná čísla jsou až příliš optimistická. Nyní po shrnutí hlášení ze všech zatopených okresů je zřejmé, že opravdu nedošlo k enormním ztrátám.

Díky úsilí samotných hospodářů, orgánů státního veterinárního dozoru, díky obcím, hasičům a policii a celé řadě dobrovolníků se podařilo včas evakuovat na 90 chovů, to znamená celkem 1 579 kusů skotu, 1 452 prasat, 379 koní, 1 512 kusů drůbeže hrabavé a vodní, 252 drobných zvířat (ze zájmových chovů a drobnochovů), dokonce dva kusy lovné zvěře spárkaté a 1 445 exotických zvířat. Ke dni 9. září pak byly v důsledku povodní zaznamenány následující ztráty zvířat. Ztráty skotu dosáhly za celou naši republiku celkem 20 kusů, prasat uhynulo125, ovcí a koz 50, dále 8 koní, drůbeže hrabavé 553 kusů, drůbeže vodní 105, kožešinových zvířat uhynulo celkem 80 kusů, lovné spárkaté 17, pernaté 400, zajíci žádní, ti se zřejmě spasili útěkem, včelstev bylo zničeno celkem 241, exotických zvířat 91 a ryb 270 671 kg. U drobných zvířat, to znamená z drobnochovů – králíků, koček, psů, slepic to bylo 1 224 kusů. Jak je vidět, ztráty na zvířatech nebyly zdaleka tak vysoké, jak by bylo možné na první pohled od ničivých záplav očekávat. Vyplyne to zejména v porovnání se škodami na Moravě v roce 1997. Zde je však třeba vzít v potaz rychlost záplavové vlny a to, že byla zaplavena hodně „zazvěřená“ území v rovinách. V Čechách vody přibývalo pomaleji a bylo tak více času na evakuaci a navíc už přece jen existovaly zkušenosti z moravského roku 1997. Tehdy na Moravě uhynulo více něž desetkrát více kusů skotu skoro dvacetkrát více prasat, jednou tolik ovcí a koz, mnohem více drůbeže i drobných zvířat i lovné zvěře. Včelstev bylo tehdy zničeno o stovku více. V podstatě srovnatelné jsou jedině ztráty na rybách, ty byly v roce 1997 na Moravě téměř prakticky stejné s letošními ztrátami v Čechách. Při této příležitosti je na místě poděkovat nejen samotným chovatelům a orgánům státního veterinárního dozoru, ale i obcím, hasičům, policii, zájmovým organizacím a celé řadě bezejmenných dobrovolníků.

Odkaz na původní článek