CS / EN
14.02.2008

Je čas prohlédnout výběhy

Zima pomalu končí, příroda se začíná probouzet a zásoby krmení pro dobytek se tenčí, a pomalu je čas přemýšlet o pastvě. Právě v tomto předjarním období je na místě věnovat pozornost tomu, aby na konci zimy hospodářská zvířata nestrádala. Je třeba také včas prohlédnout výběhy, zda nedošlo vlivem povětrnosti k jejich znehodnocení.

Zejména je nutné prověřit okolí napajedel, aby nebyla zabahněná a nestala se tak na jaře živným prostředím pro pomnožení nežádoucích mikroorganismů nebo parazitů. Ve vlhkém prostředí se například daří mlžům, kteří jsou mezihostiteli motolice jaterní.

Dále je dobré prohlédnout stav přístřešků pro zvířata, která jsou chována ve výběhu. Jde zejména o skot, koně a ovce. Rozhodně je třeba zkontrolovat i stav ohrazení.  Podle předpisů na ochranu zvířat může být chovatel stíhán pokud je ohrazení takové, že může způsobit zvířatům poranění.  Zejména pokud jsou dřevěná břevna zlomená a vytvářejí štěpiny, nebo z ohrad vyčnívají hřebíky nebo jiné předměty, které mohou zvířata poranit, pak je oprava nezbytná. Ohrazení výběhů nebo jiných prostor, s nimiž  mohou zvířata přijít do kontaktu nesmí být podle uvedených předpisů provedeno z ostnatého drátu. Při použití elektrických ohradníků se doporučuje zviditelnit ohrazení  páskou z textilu o šířce minimálně 5 cm. Správné je používat elektrické ohradníky určené pro daný druh, popřípadě kategorii zvířat, provádět jejich pravidelnou údržbu, včetně kontroly napětí a délky impulzů.

Inspektoři krajských veterinárních správ se, jako každoročně, zaměří na kontrolu odpovídajících podmínek chovu hospodářských zvířat z hlediska zoohygienického i z hlediska pohody zvířat, neboli welfare.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Odkaz na původní článek