CS / EN
27.02.2008

Jak účinně proti varroáze

Poslední mírné zimy měly nepříznivý vliv na zimující včelstva, dobře se totiž dařilo roztoči Varroa destruktor. Poprvé v historii tlumení varroázy postihly hromadné ztráty včelstev v roce 2007 a na počátku letošního roku i řadu oblastí České republiky.

Prudký rozvoj populací roztoče Varroa destructor a na něj navazující virová onemocnění jsou hlavními příčinami hynutí včelstev. Je to dáváno do souvislosti s vlivem dlouhodobě přepokládaného teplejšího počasí. Částečné výsledky vyšetření zimní měli na počátku letošního roku naznačují  opakující se tendence  z roku 2007, proto považuje SVS ČR za nutné upozornit na nutnost i nadále postupovat proti varroáze razantním a účinným způsobem.

V předjarním období je aktuální ošetření včelstev tak, jak se to osvědčilo v roce 2007. V okresech s výskytem hromadných úhynů včelstev je nutné předjarní ošetření provést celoplošně. Tam, kde procento negativních stanovišť nedosáhlo 25 % všech vyšetřovaných vzorků, je předjarní ošetření nutné provést rovněž plošně.

Tam pak, kde je podíl negativních stanovišť vyšší než 25% , platí to, že je nutné ošetřit včelstva s nálezem více než tři samičky Varroa destructor v průměru na včelstvo.  Orgány veterinárního dozoru však povolí i ošetření stanovišť s podlimitním nálezem, pokud o to projeví sami včelaři zájem.

Předjarním ošetřením se rozumí nátěr víček buněk zavíčkovaného plodu vodní emulzí přípravku M-1 AER, spojený s fumigací přípravkem Varidol FUM. Rozhodující význam má nátěr plodu, který je postižen roztoči a jejich vývojovými stadii uvnitř plodových buněk i roztoči na včelách. Fumigace Varidolem  je pojistkou při případné rezistenci roztočů na pyrethroidy nebo pro případ nedostatečné plochy zavíčkovaného plodu.

Pro včelaře lze popsat kroky tak, že emulze (0,25%) se připraví vmícháním 5 kapek M-1 AER do 50 ml vody. Natírat opatrně pomalými pohyby, aby emulze pronikla víčka, ale aby nebyly zasaženy ostatní plochy plástu. Použít lze nejlépe plochý štětec. Na každé stanoviště musí být nový štětec!  Nenatírat více  než 10 decimetrů čtverečních zavíčkovaného plodu. Emulzi připravit každý den čerstvou.

V průběhu celého roku je třeba věnovat zvýšenou pozornost tlumení varroázy. Základem je průběžná letní diagnostika, včasné nasazení léčiv a vyhledávání zdrojů nákazy. V případě jakýchkoli problémů či dotazů je třeba se obrátit na místně příslušnou krajskou veterinární správu.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Odkaz na původní článek