Zveřejněno: 10.11.2016

Jak se dá zneužít maloobchodní zařízení k nekalé činnosti

 

SVS při kontrole v tržní síti odhalila v samoobsluze na Hodonínsku v obsluhovaném úseku masa a masných výrobků a přilehlé restauraci podnikatele řadu závažných nedostatků.

Nesrovnalosti mezi údaji v dokladech o původu a označením prodávaných masných výrobků vysvětlil provozovatel tím, že masné výrobky nakoupené od registrovaného výrobce přeuzuje ve vlastní domácí udírně a čerstvě navoněné kouřem je prodává jako domácí pod vlastními názvy. V kuchyni restaurace provozovatel vyráběl ze syrového vepřového laloku ovar, ze syrového sádla škvarky a sádlo a z dalších surovin tlačenku, kterou pak zmrazoval ve své domácnosti. Tlačenku veterinární inspektoři našli v chladírně u prodejny, jak se rozmrazuje přímo na podlaze vedle přepravek s čerstvým masem a s nebalenými masnými výrobky. Pro výše popsané výrobní činnosti pochopitelně prodejna ani restaurace registrované nejsou. Inspektoři SVS opatřením na místě nařídili likvidaci masných výrobků v celkovém množství 87,5 kg na náklady provozovatele.

Inspektoři dále v prodejním úseku masa a uzenin a jeho zázemí zjistili celou řadu hygienických závad a zaznamenali nesrovnalosti v označení původu nebaleného vepřového masa. Vepřová kýta podle údajů od dodavatele pocházela z prasat chovaných a poražených v Nizozemí, ale při prodeji byl uveden český původ. K jiné partii vepřového a hovězího masa provozovatel nepředložil údaje o šarži a o zemi původu, které jsou požadovány legislativou k zajištění sledovatelnosti a vzniklo podezření na dopisování údajů o množství a datu použitelnosti k dokladům o původu zboží. Za vědomé porušení předpisů bude podnikateli uložena citelná pokuta.

 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 15.07.2019

SVS stahuje z trhu uzené šproty v oleji, mohou obsahovat úlomky kovu

 

SVS nařídila stáhnout z preventivních důvodů z prodeje šarži více než 24.000 konzerv uzených šprotů v oleji od lotyšského výrobce. Důvodem je nález úlomku kovu v jedné z konzerv spotřebitelem v České republice.

 

Zveřejněno: 12.07.2019

Veterinární inspektoři se v letním období zaměřují na farmářské trhy

 

SVS v rámci svého dozoru kontroluje prodej potravin živočišného původu také na populárních farmářských trzích. Přestože se počet závad při tomto druhu prodeje z dlouhodobého hlediska snižuje, je v porovnání s jinými oblastmi veterinárního dozoru stále poměrně vysoký.

 

Zveřejněno: 03.07.2019

Pravidla pro dovoz potravin živočišného původu pro osobní spotřebu ze zahraničí

 

Pro období letních dovolených Státní veterinární správa (SVS) připomíná, jaká pravidla platí při dovozu tzv. „svačinek“, tedy produktů živočišného původu pro osobní spotřebu ze třetích zemí do EU. Pro dovoz svačinek platí v rámci EU harmonizovaný přístup. Do EU není možné dovážet pro osobní spotřebu maso, masné výrobky, salámy, šunky, klobásy a rovněž mléko, mléčné výrobky, máslo, sýry, jogurty, aj.