CS / EN
25.11.2002

Inspekce přes laboratoře – opět O.K.

Dobře se poslouchají slova uznání, zejména když zaznějí z úst inspektorů z Bruselu. Samozřejmě, že dva inspektoři, kteří v uplynulém týdnu u nás prověřovali systém laboratorního vyšetřování ve státních veterinárních ústavech, neshledali vše úplně stoprocentní.

Ovšem nejdůležitější parametry – srovnatelnost s úrovní v zemích EU posoudili jako odpovídající. Připomínky se týkaly některých technických problémů. Tak například při příští reakreditaci veterinárních laboratoří se podle Josefa Holejšovského, šéfa Státní veterinární správy ČR, počítá se sjednocením standardních operačních postupů jednotlivých akreditovaných laboratoří.

Ovšem značný, a snad by se dalo říci, že i více než stoprocentní obdiv si u inspektorů vysloužil systém naší informatiky, práce s daty a komunikace. Pro vedoucího odboru informatiky a Informačního centra Státní veterinární správy, Oldřicha Valcla, již toto uznání není ničím novým. Úroveň práce s informační technikou a systém zpracovávání dat je již tradičně inspekcemi hodnocena vysoko, jako nejlepší z kandidátských zemích. A v mnoha ohledech by podle vyjádření inspektorů mohla být i inspirací pro země EU.

Zároveň inspekce kladně hodnotila, že české laboratoře jsou akreditovány u Českého institutu pro akreditaci, který je jako první a dosud jediný z mnoha akreditačních institutů kandidátských zemí akreditován u evropských akreditačních struktur a má mezi nimi velmi dobré jméno.

Odkaz na původní článek