CS / EN
20.11.2013

I utopenci musejí mít doklady

Pro představu s jakými problémy a pochybeními se setkávají veterinární inspektoři krajských veterinárních správ u dozorovaných subjektů, uvádíme několik případů za poslední týden.

Stále jsou poměrně časté problémy s datem spotřeby, s dodržováním podmínek chladicího řetězce, tj. dodržováním výrobcem doporučené teploty, popřípadě teploty stanovené legislativou EU a s tím souvisí i potenciální narušení výrobku. Objevují se i problémy s doklady o původu potraviny.

Prošlé výrobky zjistili inspektoři krajské veterinární správy v Ústeckém kraji, v Dubí v řeznictví nabízeli 1 kg prošlého a 2,5 kg špatně označeného loveckého salámu. V Moravskoslezském kraji ve Stěbořicích stejný případ: přes 2 kg uzenin po datu spotřeby. V obou případech bylo nařízeno výrobky zlikvidovat a byla uložena sankce.

Nedodržení podmínek skladování vede k možnému narušení výrobků, jako například v Pardubicích, kde inspektoři zajistili 20 kg plesnivých masných výrobků (klobásy aj.).

Na trhu v Kyjově nabízel prodejce nakrojené masné výrobky, aniž by je chránil před kontaminací z vnějšího prostředí, šlo zhruba o 30 kg různých uzených mas a salámů. Navíc u utopenců nebyly předloženy doklady o původu potraviny. Šlo o balený výrobek.

V tomto případě prodejce zjednal nápravu, nicméně i on musí počítat s uložením pokuty, zejména když posléze zjištěný výrobce utopenců není Státní veterinární správou registrován.

Cílem státního veterinárního dozoru je, aby se závadné výrobky nedostaly do oběhu, a to se v uvedených případech povedlo.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Odkaz na původní článek