CS / EN
13.12.2010

I na kapra jednou dojde

Každý živočich má svůj život nějak omezený, leč ne každý sejde násilnou smrtí, jako je tomu u hospodářských zvířat. Zde však nelze používat lidských měřítek, či lidského uvažování. Hospodářská zvířata, a tedy i kapr, jsou chována pro užitek, a to trvalejší nebo okamžitý. Trvalejším užitkem je například produkce mléka, vajec, medu, okamžitým pak třeba maso na talíř strávníkův.

Možnost pochutnat si na mase je „vykoupena“ smrtí zvířete, a její způsob určovaly v historii nejprve náboženské předpisy, posléze pak světské zákony, jako je například zákon na ochranu zvířat proti týrání nebo vyhláška č. 289/2007. Podle těchto zákonných úprav se smí zvířata chovat, porážet a i prodávat.

Pohovoříme-li například o vánočních kaprech a o jejich sezónním prodeji, tak o tyto podmínky řeší podrobně § 6 – 8 vyhlášky 289/2007. Například k prodeji živých ryb je třeba doklad o tom, kde byly posledně sádkovány. Samostatné prodejní místo určené k sezónnímu prodeji živých ryb musí být umístěno a vybaveno tak, aby zacházení s rybami odpovídalo zásadám ochrany zdraví zvířat a požadavkům na jejich pohodu a aby veškeré činnosti spojené s prodejem ryb byly prováděny v odpovídajících hygienických podmínkách. 

To znamení, že takové prodejní místo musí být umístěno tak, aby byl zajištěn co nejsnazší odtok odpadních vod do kanalizace a aby nedocházelo k roztékání odpadní vody při manipulaci s rybami, vybaveno prodejním pultem s omyvatelnou, dobře čistitelnou a dezinfikovatelnou pracovní deskou a dostatečně velkými káděmi na uchovávání živých ryb. 

Jsou-li ryby na samostatném prodejním místě také zabíjeny, kuchány a porcovány, popřípadě jinak upravovány, musí být na tomto místě také dobře čistitelná a dezinfikovatelná pracovní deska, nože, palička na omračování ryb a stěrky, dostatečný přívod pitné vody k omývání pracovního pultu a odvod odpadní vody do kanalizace a nepropustné, uzavíratelné a označené nádoby na pevné vedlejší živočišné produkty (vnitřnosti, žábry apod.).

Z uvedeného je vidět, že zacházet se živou rybou není zase tak jednoduché, a že je dobré její život i bezživotí svěřit do ruky odborníkům. Nejlépe je si kapra nechat usmrtit a třeba i vyvrhnout a nepůsobit mu zbytečné stresy odnosem domů a poté utrpení z nešikovného usmrcování….

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Odkaz na původní článek