Zveřejněno: 27.07.2018

Hříběcí, nákaza koní potvrzena na Tachovsku

 

V hospodářství na Tachovsku byl potvrzen případ nákazy koní s názvem hříběcí. Jedná se o bakteriální, onemocnění především hříbat a mladých koní, které nepatří mezi tzv. nákazy povinné hlášením Státní veterinární správě (SVS). Může však způsobit vážné komplikace v chovu. SVS v chovu přijala opatření, aby nedošlo k dalšímu šíření nákazy. Zároveň vyzývá chovatele k dodržování pravidel pro přesun koní a pravidelnému sledování zdravotního stavu svých koní.

O pozitivním výsledku vyšetření na hříběcí byla SVS informována v závěru uplynulého týdne Státním veterinárním ústavem v Praze. Majitelka koně si zde nechala provést bakteriologické vyšetření u koně určeného k prodeji. Vyšetření u něj potvrdilo přítomnost původce nákazy. V současné době se čeká na výsledky ze soukromé laboratoře od ostatních z celkem 28 koní.

V souladu s příslušným ustanovením zákona, které umožňuje v odůvodněných případech nařídit opatření i v chovu zasaženém nákazou nespadající mezi tzv. nákazy povinné hlášením, SVS v  hospodářství nařídila izolaci nakaženého zvířete a všech zvířat, která s ním přišly do styku., zákaz účasti koní z uvedeného hospodářství na hromadných akcích (svodech, výstavách) a zajištění péče ze strany soukromého veterinárního lékaře. Veterinární inspektoři zároveň prošetřují, zda se kůň v posledních 30 dnech neúčastnil hromadné akce, kde by mohlo dojít k nakažení zvířat.

Původcem nákazy je bakterie Streptococcus equi subsp. equi. Vnímaví vůči nákaze jsou koně, zvláště hříbata a mladí koně. Nákaza se šíří kontaktem mezi zvířaty, kapénkami, i nepřímo z kontaminovaného prostředí. Mezi klinické příznaky patří horečka, výtok z nozder a zvětšení mízních uzlin, které mohou zhnisat. Léčba nemocných zvířat se provádí antibiotiky. Pokud není zahájena včas, hrozí vážné komplikace jako záněty vzdušných vaků, pneumonie atd., které mohou vést k úhynu. Vzhledem k tomu, že se nejedná o nákazu, jejíž výskyt je na základě zákona povinné hlásit a u níž legislativa následně upravuje přijímaná opatření, neexistují objektivní údaje o počtu a místech jejího výskytu.

Chovatelé by měli být obezřetní při přesunech koní. Pokud si kupují koně, je třeba znát nákazovou situaci v místě původu. Pokud jedou na závody či výstavu, dopředu by si měli zjistit, jakým způsobem pořadatel kontroluje zdravotní stav koní a jaké jsou jeho zdravotní požadavky,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

 

Petr Majer

oddělení vnější komunikace


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 22.07.2019

Deset pravidel Světové zdravotnické organizace (WHO) k zabezpečování zdravotní nezávadnosti potravin

 

SVS doporučuje k zabezpečení zdravotní nezávadnosti potravin dodržování 10 jednoduchých pravidel naformulovaných WHO.

 

Zveřejněno: 17.07.2019

Dodávka na jihu Čech vezla v nevyhovujících podmínkách čtvrt tuny masa a masných výrobků

 

Veterinární inspektoři z Jihočeského kraje byli tamními celníky v závěru minulého týdne přizváni ke kontrole dodávky přepravující potraviny. Při společné kontrole provedené na parkovišti na okraji Tábora bylo zjištěno, že vozidlo přepravovalo v nevyhovujících podmínkách čtvrt tuny masa a masných výrobků.

 

Zveřejněno: 15.07.2019

SVS stahuje z trhu uzené šproty v oleji, mohou obsahovat úlomky kovu

 

SVS nařídila stáhnout z preventivních důvodů z prodeje šarži více než 24.000 konzerv uzených šprotů v oleji od lotyšského výrobce. Důvodem je nález úlomku kovu v jedné z konzerv spotřebitelem v České republice.