Zveřejněno: 27.07.2018

Hříběcí, nákaza koní potvrzena na Tachovsku

 

V hospodářství na Tachovsku byl potvrzen případ nákazy koní s názvem hříběcí. Jedná se o bakteriální, onemocnění především hříbat a mladých koní, které nepatří mezi tzv. nákazy povinné hlášením Státní veterinární správě (SVS). Může však způsobit vážné komplikace v chovu. SVS v chovu přijala opatření, aby nedošlo k dalšímu šíření nákazy. Zároveň vyzývá chovatele k dodržování pravidel pro přesun koní a pravidelnému sledování zdravotního stavu svých koní.

O pozitivním výsledku vyšetření na hříběcí byla SVS informována v závěru uplynulého týdne Státním veterinárním ústavem v Praze. Majitelka koně si zde nechala provést bakteriologické vyšetření u koně určeného k prodeji. Vyšetření u něj potvrdilo přítomnost původce nákazy. V současné době se čeká na výsledky ze soukromé laboratoře od ostatních z celkem 28 koní.

V souladu s příslušným ustanovením zákona, které umožňuje v odůvodněných případech nařídit opatření i v chovu zasaženém nákazou nespadající mezi tzv. nákazy povinné hlášením, SVS v  hospodářství nařídila izolaci nakaženého zvířete a všech zvířat, která s ním přišly do styku., zákaz účasti koní z uvedeného hospodářství na hromadných akcích (svodech, výstavách) a zajištění péče ze strany soukromého veterinárního lékaře. Veterinární inspektoři zároveň prošetřují, zda se kůň v posledních 30 dnech neúčastnil hromadné akce, kde by mohlo dojít k nakažení zvířat.

Původcem nákazy je bakterie Streptococcus equi subsp. equi. Vnímaví vůči nákaze jsou koně, zvláště hříbata a mladí koně. Nákaza se šíří kontaktem mezi zvířaty, kapénkami, i nepřímo z kontaminovaného prostředí. Mezi klinické příznaky patří horečka, výtok z nozder a zvětšení mízních uzlin, které mohou zhnisat. Léčba nemocných zvířat se provádí antibiotiky. Pokud není zahájena včas, hrozí vážné komplikace jako záněty vzdušných vaků, pneumonie atd., které mohou vést k úhynu. Vzhledem k tomu, že se nejedná o nákazu, jejíž výskyt je na základě zákona povinné hlásit a u níž legislativa následně upravuje přijímaná opatření, neexistují objektivní údaje o počtu a místech jejího výskytu.

Chovatelé by měli být obezřetní při přesunech koní. Pokud si kupují koně, je třeba znát nákazovou situaci v místě původu. Pokud jedou na závody či výstavu, dopředu by si měli zjistit, jakým způsobem pořadatel kontroluje zdravotní stav koní a jaké jsou jeho zdravotní požadavky,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

 

Petr Majer

oddělení vnější komunikace


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 17.05.2019

Výrobce kebabu z Prachaticka přepravoval více než tunu kuřecího masa v nevhodných podmínkách

 

Policisté na benzínové stanici v Českém Krumlově zajistili dvě dodávky mezi nimiž probíhala překládka více než šesti desítek přepravek chlazeného kuřecího masa. Při kontrole, kterou na místě provedli, veterinární inspektoři zjistili, že se jedná o maso neznámého původu, k němuž nemá přepravce žádné doklady.

 

Zveřejněno: 12.05.2019

SVS prezentuje svou činnost na Národní výstavě hospodářských zvířat

 

SVS se letos po dvou letech opět účastní Národní výstavy hospodářských zvířat, která se koná na brněnském výstavišti od 12. do 15. května. Vedle Národní výstavy na výstavišti souběžně proběhne také Veletrh pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH a Národní výstava myslivosti. SVS představí svou činnost veřejnosti na stánku SVS umístěném v pavilonu P.

 

Zveřejněno: 10.05.2019

Výroční zpráva Státní veterinární správy za rok 2018

 

Výroční zpráva přináší detailní pohled na působnost a činnost Státní veterinární správy v roce 2018 a její součástí jsou také výsledky odborných činností úřadu za rok 2018.