Zveřejněno: 27.07.2018

Hříběcí, nákaza koní potvrzena na Tachovsku

 

V hospodářství na Tachovsku byl potvrzen případ nákazy koní s názvem hříběcí. Jedná se o bakteriální, onemocnění především hříbat a mladých koní, které nepatří mezi tzv. nákazy povinné hlášením Státní veterinární správě (SVS). Může však způsobit vážné komplikace v chovu. SVS v chovu přijala opatření, aby nedošlo k dalšímu šíření nákazy. Zároveň vyzývá chovatele k dodržování pravidel pro přesun koní a pravidelnému sledování zdravotního stavu svých koní.

O pozitivním výsledku vyšetření na hříběcí byla SVS informována v závěru uplynulého týdne Státním veterinárním ústavem v Praze. Majitelka koně si zde nechala provést bakteriologické vyšetření u koně určeného k prodeji. Vyšetření u něj potvrdilo přítomnost původce nákazy. V současné době se čeká na výsledky ze soukromé laboratoře od ostatních z celkem 28 koní.

V souladu s příslušným ustanovením zákona, které umožňuje v odůvodněných případech nařídit opatření i v chovu zasaženém nákazou nespadající mezi tzv. nákazy povinné hlášením, SVS v  hospodářství nařídila izolaci nakaženého zvířete a všech zvířat, která s ním přišly do styku., zákaz účasti koní z uvedeného hospodářství na hromadných akcích (svodech, výstavách) a zajištění péče ze strany soukromého veterinárního lékaře. Veterinární inspektoři zároveň prošetřují, zda se kůň v posledních 30 dnech neúčastnil hromadné akce, kde by mohlo dojít k nakažení zvířat.

Původcem nákazy je bakterie Streptococcus equi subsp. equi. Vnímaví vůči nákaze jsou koně, zvláště hříbata a mladí koně. Nákaza se šíří kontaktem mezi zvířaty, kapénkami, i nepřímo z kontaminovaného prostředí. Mezi klinické příznaky patří horečka, výtok z nozder a zvětšení mízních uzlin, které mohou zhnisat. Léčba nemocných zvířat se provádí antibiotiky. Pokud není zahájena včas, hrozí vážné komplikace jako záněty vzdušných vaků, pneumonie atd., které mohou vést k úhynu. Vzhledem k tomu, že se nejedná o nákazu, jejíž výskyt je na základě zákona povinné hlásit a u níž legislativa následně upravuje přijímaná opatření, neexistují objektivní údaje o počtu a místech jejího výskytu.

Chovatelé by měli být obezřetní při přesunech koní. Pokud si kupují koně, je třeba znát nákazovou situaci v místě původu. Pokud jedou na závody či výstavu, dopředu by si měli zjistit, jakým způsobem pořadatel kontroluje zdravotní stav koní a jaké jsou jeho zdravotní požadavky,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

 

Petr Majer

oddělení vnější komunikace


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 22.04.2019

Vyšetření SVÚ prokázalo leukomalachitovou zeleň ve svalovině pstruha z Itálie

 

SVS) upozorňuje, že se na českém trhu objevili pstruzi z Itálie, v jejichž svalovině vyšetření prokázalo zakázanou látku – leukomalachitovou zeleň. Celkové množství ryb bylo 4200 kg, což představuje 10 500 pstruhů.

 

Zveřejněno: 18.04.2019

Ministr zemědělství: Při nálezu salmonely v drůbežím mase bude muset příslušný dovozce další zásilky laboratorně vyšetřit

 

Příjemci drůbežího masa, u kterého Státní veterinární správa zjistí přítomnost salmonel v mase, budou muset další zásilky ze stejné země nechat laboratorně vyšetřit před dalším uvedením masa na trh. Ministr zemědělství Miroslav Toman se na tom dnes dohodl se zástupci Státní veterinární správy.

 

Zveřejněno: 17.04.2019

Téměř čtyři tuny drůbežího masa z Polska obsahovaly salmonely

 

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že se na českém trhu objevily další dvě zásilky drůbežího masa z Polska v celkovém množství téměř čtyř tun, v nichž vyšetření prokázalo bakterie salmonely. Obě zásilky směřovaly k příjemcům ve Zlínském kraji.