CS / EN
19.11.2002

Další mise z Bruselu

A už je v ČR po chvílích relativního klidu další mise inspektorů z Bruselu. Tentokrát dva určení pracovníci budou v týdnu od 18. do 22. listopadu v naší republice prověřovat jak fungují veterinární laboratoře, a to jmenovitě ve Státním veterinárním ústavu v Praze a Jihlavě.

Smyslem této inspekce pracovníků agentury TAIEX (Agentury pro technickou pomoc a výměnu informací Evropské komise) je prověřit, zda laboratorní vyšetřování v těchto zařízeních Státní veterinární správy probíhají jak v souladu s legislativou naší, tak s legislativou EU. Státní veterinární správa ČR očekává, že i tato inspekce zjistí, že systém našeho veterinárního dozoru probíhá v celém svém spektru od chovů přes dozor ve zpracovatelských závodech, až po, v tomto případě v oblasti laboratorního vyšetřování ve veterinárních laboratořích státních veterinárních ústavů, na vysoké úrovni. A to tak, jak obdobně zjistily i inspekce v uplynulých letech.

Tato plánovaná inspekce je opět jednou významných a nikoli posledních inspekcí, které Státní veterinární správa ČR přivítala a ještě přivítá před vstupem naší republiky do EU, který se podle posledních informací uskuteční nikoli k prvnímu dubnu, ale k prvnímu květnu 2004.

Odkaz na původní článek