Zveřejněno: 02.03.2013

Co se děje za hranicemi?

 

Státní veterinární správa pozorně monitoruje nejen nákazovou situaci v ČR, ale i v okolních zemích. Však k jejím základním úkolům patří „monitorování a udržování příznivé nákazové situace zvířat a veterinární ochrana státního území České republiky.“

Z přehledu vyskytnuvších se nákaz za poslední týden vyplývá, že v okolních zemích se vyskytují stále problémy s řadou nákaz, které se u nás v současnosti nevyskytují (například u nás není tuberkulóza skotu, vzteklina, slintavka a kulhavka, anthrax, tj. sněť slezinná či infekční anémie koní nebo klasický mor prasat).

V Německu byl zaznamenán v několika případech výskyt tuberkulózy v chovech skotu, ve Francii infekční anémie koní, v Itálii katarální horečka ovcí, v Polsku virová hemorhagická septikémie u ryb, v Lotyšsku klasický mor prasat u černé zvěře, v Rumunsku stále zaznamenávají infekční anémii koní a vzteklinu. V Turecku, které aspiruje na členství v EU, je stále řada ohnisek slintavky a kulhavky, dále pseudomor drůbeže (Newcastleská choroba drůbeže), mor malých přežvýkavců, vzteklina a vyskytuje se též anthrax.

Z uvedeného je zřejmé, že je na místě být stále obezřetní při uskutečňovaném obchodu jak s živými zvířaty, tak produkty, potravinami živočišného původu. Znamená to jisté varování i pro cestující do rizikových oblastí, zejména do zemí mimo EU.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 31.12.2013

Kdo má radost z „úderu hromu“ v noci? Drozd jistě ne.

 

Ohňostroj uspořádaný k oslavě například konce roku na určeném místě se dá zajisté pochopit a přijmout … Ohňostroj uspořádaný k oslavě například konce roku na určeném místě se dá zajisté pochopit a přijmout, samozřejmě, je-li místo vybráno s ohledem na v okolí žijící živočichy. Koho ale nadchne v občanské zástavbě či v parku nenadálé práskání dělobuchů? Určitě ne lidi venčící…

 

Zveřejněno: 17.12.2013

Chránit zdraví zvířat – úkol, který se daří plnit

 

Na konci roku je čas bilancovat a při této příležitosti lze konstatovat … Na konci roku je čas bilancovat a při této příležitosti lze konstatovat, že jeden ze stěžejních úkolů státního veterinárního dozoru se daří plnit. Jde o ochranu státního území před zavlečením nebezpečných nákaz zvířat. Při pohledu na každotýdenní hlášení ze systému ADNS si…

 

Zveřejněno: 13.12.2013

Ptáci v mlze nezabloudí

 

Ptáci v mlze sice nezabloudí, nicméně se jim poletovat moc nechce … Ptáci v mlze sice nezabloudí, nicméně se jim poletovat moc nechce – s ovlhlým peřím to ostatně za moc nestojí. Ale orientaci v mlze mají přece jen ztíženou, neb se orientují především zrakem a sluchem, a mlha opravdu vše trochu zkresluje. Ale ptáci naštěstí také…