Zveřejněno: 09.03.2018

Činnost Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj v roce 2017

 

Podobně, jako kolegy v dalších krajích zaměstnávaly úřední veterinární lékaře Krajské veterinární správy (KVS) pro Pardubický kraj v loňském roce nejvíce úkoly spojené s výskytem afrického moru prasat (AMP) na území ČR. Tato nákaza se u nás loni objevila vůbec poprvé. Aktivity KVS se však loni neomezovaly jen na AMP, řešila se také vysocepatogenní ptačí chřipka, mor včelího plodu, infekční metritida koní či zhoubná katarální horečka (hlavnička skotu). Veterinární inspektoři se dále zaměřovali na kontrolu podmínek v chovech zvířat a v neposlední řadě je nutné zmínit rovněž dozor SVS nad hygienou potravin živočišného původu.

Prvně byl AMP diagnostikován u dvou uhynulých divočáků 26. června 2017 ve Zlínském kraji, na což KVS reagovala kontrolami v rámci předběžné opatrnosti v chovech prasat v Pardubickém kraji. Při ani jedné z 32 kontrol provedených u velkých chovatelů nebyly zjištěny nedostatky z hlediska biologické bezpečnosti. Během celého roku probíhalo vyšetřování uhynulých kusů černé zvěře na africký i klasický mor prasat a u všech 44 kusů bylo negativní. V rámci celorepublikového monitoringu  Aujeszkyho choroby se v rámci kraje odlovilo a vyšetřilo ve 4. čtvrtletí roku 2017 celkem 5440 kusů černé zvěře. Inspektoři KVS v loňském roce v oblasti nákaz řešili také dvě přetrvávající ohniska metritidy koní a také dvě ohniska moru včelího plodu. Při kontrolách 25 případů úhynů včelstev se na třech stanovištích zjistilo použití přípravků na ochranu rostlin. Právě jejich aplikací došlo k  úhynům.

Inspektoři KVS zjistili při 232 kontrolách zaměřených na ochranu zdraví zvířat porušení veterinárního zákona ve 22 případech, která byla sankcionována dle platné legislativy. V roce 2016 při 216 kontrolách se odhalilo pochybení ve 39 případech. V rámci intrakomunitárního obchodu a exportu do třetích zemí odbavili 2265 kusů zásilek živých zvířat což je o 99 zásilek více než v předchozím roce.

Mezi priority SVS patří dlouhodobě také problematika pohody zvířat (welfare). Z dlouhodobého hlediska přibývá podnětů na podezření z týrání zvířat, které jednotliví občané či občanská sdružení podávají.  Loni KVS obdržela podněty na 133 případů týrání zvířat, přičemž ve 45 případech uznali inspektoři na základě provedené kontroly jejich oprávněnost. V roce 2016 bylo zkontrolováno na základě podnětů celkem 91 chovatelů, přičemž oprávněných podnětů bylo 74. KVS vydala odborná vyjádření, na jejichž základě obce s rozšířenou působností postihly příslušné subjekty. Ve třech případech bylo vydáno odborné vyjádření k trestnímu řízení. Jeden z největších případů porušení podmínek chovu zvířat byl v Koclířově na Svitavsku, kde muselo dojít k zajištění péče třetí osobou o stádo celkem 144 kusů farmové zvěře.

V oblasti veterinární hygieny se v loňském roce uskutečnilo celkem 2 290 kontrol v rámci běžného hygienického dozoru. Na jatkách se provedla prohlídka u 7 186 364 kusů drůbeže a 146 589 kusů skotu a prasat. Zároveň veterinární inspektoři uskutečnili 279 kontrol v místě určení zásilek ze zahraničí a 277 kontrol vyváženého zboží. V 11 případech se jednalo o kontrolu společně s celníky. V předvánočním období KVS zkontrolovala také 75 prodejců vánočních kaprů. Úřední veterinární lékaři se podíleli také na řadě mimořádných kontrolních akcí SVS. Zaměřili se v nich například na zjišťování zbytků pesticidů, těžkých kovů a antibiotik v potravinách, na látky zadržující vodu v mase, falšování medu, polotovary k přípravě kebabů či plnění podmínek pro užívání označení Česká potravina, KLASA, Regionální potravina. Vzhledem k stále rostoucímu objemu mezinárodního obchodu s potravinami v rámci globalizovaného světového trhu přibývá mezinárodních kauz s nebezpečnými či závadnými potravinami. V loňském roce patřily mezi ty největší a z pohledu médií nejvíce sledovanými případy s problematickými živočišnými produkty z Brazílie a nelegálním používáním nepovoleného biocidu fipronilu v chovech drůbeže v Belgii a Nizozemsku. V žádné české potravině nebyla tato látka prokázána, nebylo zjištěno ani její použití v tuzemských chovech. V několika případech byl fipronil zjištěn ve vejcích či vaječných produktech ze zahraničí. Zboží z těchto zásilek bylo okamžitě stahováno z trhu a likvidováno či vráceno zpět. Navíc v minulém roce probíhala akce ohledně vyšetřování syrového mléka v malých farmových mini mlékárnách a došetřování podnětů předaných KVS od spotřebitelů. Kromě dozoru nad bezpečností potravin živočišného původu prováděla SVS i kontroly zdravotní nezávadnosti krmiv zaměřenou na přítomnost salmonel.

Asi nejzávažnějším případem porušení legislativy bylo zjištěno provozování nelegální porážky vepřů v Rohoznici. Kontrola byla provedena ve spolupráci s Policií ČR.  Za tuto nepovolenou činnost byla dotyčné fyzické osobě vyměřena pokuta v nejvyšší možné výši 20 000 Kč,“ uvedl ředitel KVS pro Pardubický kraj Josef Boháč.

U ostatních přestupků bylo zjištěno nedodržování správné výrobní a hygienické praxe, neodpovídající označování potravin a chyby ve vedení dokumentace. Celkem bylo v minulém roce v rámci KVS uděleno 207 pokut o celkové výši 1 950 000 Kč.


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 21.03.2019

Další podařená akce veterinárních inspektorů s celníky

 

V sobotu 16. března si pražští celníci, přímo v areálu velkotržnice Sapa v Praze 4 – Libuši, vybrali ke své kontrole nákladní vozidlo Renault Master pražské imatrikulace. Kontrolní akce se ten den rovněž účastnili pracovníci Státní veterinární správy. A tip se vydařil. V nákladovém prostoru a rovněž v kabině řidiče bylo nalezeno celkem 210 kg vepřových vnitřností, z nichž většina není určena pro lidskou spotřebu

 

Zveřejněno: 19.03.2019

Kuřecí maso z Polska prodávané v Praze obsahovalo salmonely

 

SVS informuje, že na českém trhu se vyskytla zásilka 300 kilogramů chlazeného čerstvého kuřecího masa z Polska, v nichž vyšetření prokázalo bakterie salmonely. Maso bylo prodáváno ve čtyřech pražských prodejnách firmy Miloš Křeček KK, s. r. o. Maso již bylo prodáno konečným spotřebitelům, je po datu spotřeby a s největší pravděpodobností tak již bylo zkonzumováno.

 

Zveřejněno: 14.03.2019

SVS ruší většinu mimořádných opatření ve vztahu k africkému moru prasat

 

SVS dnes zrušila ve vztahu k AMP mimořádná veterinární opatření stanovující zamořenou oblast na Zlínsku a také tzv. oblast s intenzivním odlovem. V souvislosti s tím přestávají platit mimořádná veterinární opatření vyhlášená pro tato území ve vztahu k AMP. V souvislosti s tím je ukončeno mimo jiné vyplácení zástřelného za ulovená divoká prasata. Lidé v zamořené oblasti si budou moci v případě zájmu opět pořídit domácí prasata na výkrm…