Zveřejněno: 13.01.2012

Vepřové maso je u nás v pořádku

 

To, že ve vzorcích moče u sportovců na olympijských hrách v Číně byla zjištěna zakázaná látka clenbuterol, již bylo medializováno dříve. Nicméně na tuto problematiku loni v září na jednání Evropské komise upozornilo Německo – že se ve vepřovém mase v Číně častější zjišťují rezidua clenbuterolu (beta-blokátor). Případy se týkaly zjištění clenbuterolu u sportovců a…

 

Zveřejněno: 10.01.2012

O „tajemném“ schmallenbergském viru

 

Státní veterinární správa registruje problémy s výskytem této nákazy v Holandsku a Německu, kde byly na sklonku roku 2011 zaznamenány případy onemocnění způsobeného tímto virem. V prosinci a na počátku ledna bylo v Nizozemí hlášeno 38 ohnisek u ovcí, infikováno 164 ovcí a jedna koza, všechna zvířata uhynula; infikováno bylo celoplošně i 80 stád skotu….

 

Zveřejněno: 09.01.2012

Jak za hranice se zvířaty v roce 2012

 

Bude to letos jiné? Mění se nějaké povinnosti pro ty, kdo v letošním roce hodlají vyrazit na cesty se svými zvířecími miláčky? Bude to jednodušší. Základním požadavkem je vakcinovat cestujícího psa, kočku, ale i fretku proti vzteklině. Již v loňském roce platilo, že od poloviny roku 2011 bylo pro cestování po EU nutné označit zvíře nikoli…

 

Zveřejněno: 05.01.2012

Pekařský med patří do pečení

 

Někdo se možná zeptá při pohledu do regálu v obchodě, co že je to za med, na kterém je napsáno „Pekařský med“? Je jiný? V čem se liší od „normálního“ medu? Musí samozřejmě splnit podmínky zdravotní nezávadnosti, jinak by nemohl být nabízen, ale jak z etikety vyplývá, je určen pro pekařské zpracování. Odlišný od medu určeného…

 

Zveřejněno: 05.01.2012

Domácí porážky skotu…už

 

Zdá se, že dosud není všem úplně jasné, jak je to s  domácími porážkami skotu, které jsou povoleny na základě novely veterinárního zákona, která nabyla účinnosti prvního ledna 2012, uvádíme to podstatné. Zásadní sdělení je, že k uspořádání domácí porážky skotu, ale například i farmově chované zvěře, chovateli stačí znát paragraf 21 veterinárního zákona a nepotřebuje…

 

Zveřejněno: 03.01.2012

Registrujeme soukromé veterinární lékaře

 

Jak vyplývá z veterinárního zákona i z logiky věci jsou veterinární lékaři působící ve státní správě  a soukromí veterinární lékaři v úzkém kontaktu a mají spolu fungující vztahy. Z veterinárního zákona například vyplývá, že se soukromí veterinární lékaři jistým způsobem podílejí i na fungování státního veterinárního dozoru. Zejména na odběrech vzorků, preventivních akcích (jde například o…