Zveřejněno: 23.03.2012

Proč nevypalovat suchou trávu

 

Přestože jsou zkušenosti s vypalováním starých porostů trávy, plevelů či náletových dřevin, většinou tristní, stále je možné se s nezodpovědnými lidmi setkat. Nejčastěji se jako argumentu proti pálení používá, že se oheň může rozšířit na další porosty, například les, mohou se vznítit i budovy, dokonce může utrpět škodu i sám „palič“. Ale snadnost, jak se…

 

Zveřejněno: 15.03.2012

Schmallenberg „útočí“

 

Na sklonku loňského roku se podařilo odhalit původce nové nákazy skotu, ovcí a koz, podle místa výskytu byl pojmenován Schmallenberg virus. Je zřejmé, že onemocnění, které způsobuje, znamená ekonomické ztráty kvůli ztrátě produkce a to především u skotu. Jedním ze základních příznaků u skotu je horečka a snížení dojivosti až o 50 %. Tyto klinické…

 

Zveřejněno: 15.03.2012

Klobásky s nedeklarovaným drůbežím masem a více tukem

 

Tzv. strojově oddělené drůbeží maso není zdravotně závadné, ale je to levnější surovina než maso získané rozbouráním jatečného těla. Je-li na etiketě výrobku správně uveden obsah, je samozřejmě všechno v pořádku. Ale zjistí-li se drůbeží maso tam, kde je uvedeno pouze vepřové, tak to je samozřejmě špatně. Je-li výrobek prezentován jako z masa vepřového či hovězího,…

 

Zveřejněno: 12.03.2012

Vyšetřené polské potraviny vyhověly

 

Vzhledem k tomu, že se informace o používání soli pro nepotravinářské účely v Polsku v uplynulých dnech velmi různily, provádějí orgány státního veterinárního dozoru rozbory jak používané soli, tak rozbory potravin polského původu, které se objevují na našem trhu. Po vyhovujícím vyšetření dvou vzorků polské soli jsou nyní k dispozici další výsledky ze Státního veterinárního ústavu…

 

Zveřejněno: 12.03.2012

A obsah nesouhlasil!

 

V místě určení, tj. v distribučním centru v Olomouci, zjistila v uplynulých dnech Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj nesrovnalosti v označování výrobků. A co z toho vyplynulo? Zákaz uvedení do oběhu, a to 364 kg rakouské Berger tradiční šunky nejvyšší jakosti, 140 dvěstěgramových salámů Czabai z Maďarska a 3 146 kg Mecom Uherské klobásy…

 

Zveřejněno: 09.03.2012

Listérie stále aktuální

 

Státní veterinární správa se v rámci rutinních kontrol potravin živočišného původu zaměřuje na výskyt bakterie Listeria monocytogenes. Je to stálé kritérium při hodnocení potravin živočišného původu. Listerióza je totiž velmi vážné onemocnění a tyto baktérie se mohou do lidského organismu dostat z nesprávně ošetřených či skladovaných potravin. Zodpovědně lze říci, že toto riziko je u…

 

Zveřejněno: 07.03.2012

Ve výrobě problém nebyl

 

Sice již v uplynulých dnech zaznělo stanovisko Státní veterinární správy, že problémy s výskytem nadlimitního množství mikroorganismů nemusí souviset s potravinářskou výrobou, nicméně je to potřeba dokázat. Kvůli uveřejněným zjištěním časopisu dTest prověřili inspektoři krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj produkci drůbežího masa u výrobce Vodňanská drůbež, a.s., závod Mírovice a soustředili se právě na…

 

Zveřejněno: 07.03.2012

Sůl byla nezávadná

 

V souvislosti s problémy, které mají sousedé v Polsku s použitím technické soli pro potravinářské účely, rozhodl Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy, odebrat k vyšetření vzorky výrobků a soli používané v našich zpracovatelských podnicích. Vzorky soli, které byly odebrány v Moravskoslezském kraji, byly analyzovány ve Státním veterinárním ústavu Olomouc. Z vyšetření vyplynulo, že jde…

 

Zveřejněno: 05.03.2012

Pozor při domácích porážkách skotu

 

V absolutní většině případů inspektoři krajských veterinárních správ nezaznamenávají při kontrole domácích porážek skotu problémy. Zdá se, že tomu tak je obecně a že soukromí zemědělci jsou spokojeni se zákonnou úpravou, která nabyla účinnosti 1. 1. 2012 a umožňuje doma porazit skot do stáří 24 měsíců. Přesto považujeme za vhodné upozornit na možná rizika při…

 

Zveřejněno: 27.02.2012

Než se včely probudí

 

Dokud včely spí, musejí včelaři pomýšlet na to, aby odebrali vzorky odrolků, tzv. měli, odkud se dá laboratorně stanovit, jaký je zdravotní stav tohoto chovaného užitečného hmyzu, a to zejména pokud jde o varroázu. Poslední termín byl do poloviny února, aby se včas zaslaly vzorky buď do některého ze státních veterinárních ústavů, nebo do Výzkumného…