Zveřejněno: 29.08.2012

V Praze se skot neporáží

 

Obavy, že se domácí porážky skotu rozmohou natolik, že vznikne celá řada problémů, se nenaplnily. Úmysl vyjít vstříc požadavkům sedláků, tj. povolit porazit doma (formou domácí porážky) skot pro vlastní spotřebu, se ukázal jako správný. Od počátku letošního roku bylo vydáno, s výjimkou Prahy, celkem 836 povolení k domácí porážce skotu. Nahlášeno posléze bylo 576 porážek a…

 

Zveřejněno: 23.08.2012

Všechny dotazy a stížnosti spotřebitelů řešíme

 

Státní veterinární správa již třetím rokem zpracovává na základě Doporučení Komise z 12. 5. 2010 statistiku dotazů a stížností, které SVS za rok obdržela od spotřebitelů. Toto „Doporučení o používání harmonizované metodiky pro klasifikaci a hlášení stížností a dotazů spotřebitelů“ vydala Komise dne 15. května 2010. Tato informace má sloužit Evropské komisi k Hodnotící zprávě o spotřebitelských…

 

Zveřejněno: 22.08.2012

Ani pes by neměl pít ledovou vodu

 

„Tento způsob léta zdá se býti….“ hezká citace klasika a letos je vážně pravdivá. Střídání teplot, její velké výkyvy, to nesvědčí ani lidem, ani chovaným zvířatům Obvyklé rady je třeba brát skutečně vážně – pokud možno se zvířaty necestovat, a pokud je to nezbytné, tak jen ráno, však i večer v 19 hodin je teplota ve…

 

Zveřejněno: 22.08.2012

Prověřili jsme české, německé a polské maso na PCB: OK

 

V uplynulých čtrnácti dnech jsme prověřili na obsah polychlorovaných bifenylů (PCB) na našem trhu obchodované vepřové a hovězí výsekové maso, šlo o zásilky z Německa a Polska. Celkem jsme uskutečnili 24 vyšetření. Všechny vzorky vyhověly maximálnímu limitu. A proč takovéto vyšetření? Nařízení Komise č. 1881/2006, které stanoví limity PCB, bylo totiž novelizováno s tím, že od…

 

Zveřejněno: 15.08.2012

S medem jsou problémy minimální

 

Každoročně se touto dobou objevují prognózy, jak to bude letos s medem, bude ho dostatek, bude ho málo, jak kvalitní bude? Těžko si představit takovou klimatickou či nákazovou pohromu, aby se to negativně projevilo na produkci medu. Přesto, že se čas od času objevují ohniska výskytu moru včelího plodu, popřípadě jsou včelstva napadena roztočem způsobujícím…

 

Zveřejněno: 10.08.2012

I Kozina by se… tomu smál

 

Chodská pomazánka s lososem a olivovým olejem? Že by další chodská specialita, kromě chodských koláčů a dudáckých slavností? Zřejmě nikoli, jde o tavený výrobek, balení typu „buřtík“ o váze 100 g, ze kterého se zmíněná dobrota vytlačuje. Překvapeni byli inspektoři Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj, když z balení chodské pomazánky s lososem a olivovým olejem „vytlačili“…

 

Zveřejněno: 09.08.2012

Tuňák s histaminem byl zlikvidován

 

Chodská pomazánka s lososem a olivovým olejem? Že by další chodská specialita, kromě chodských koláčů a dudáckých slavností? Zřejmě nikoli, jde o tavený výrobek, balení typu „buřtík“ o váze 100 g, ze kterého se zmíněná dobrota vytlačuje. Do ČR bylo doručeno v polovině července ve dvou zásilkách celkem 90 kg mražených steaků tuňáka bez kůže, které…

 

Zveřejněno: 08.08.2012

Nejen veterináři vědí, co a jak jíst

 

Pozornost věnovaná tomu, co člověk jí, je jistě chvályhodná, ale jen potud, pokud jde o „dobrou věc“.  To znamená, že by měl člověk při vstřebávání informací umět rozlišovat osvětu, rozšiřování znalostí, a skutečné varování od obchodních sdělení a reklamy. Nestačí se upamatovat na základní biologické znalosti ze základní školy? Opravdu nemusí být člověk vystudovaným veterinárním…

 

Zveřejněno: 02.08.2012

S teplotou při prodeji jsou v létě problémy

 

V horkých dnech je třeba dbát na dodržování stanovených teplot, inspektoři krajských veterinárních správ se stále setkávají s problémy. Uvádíme některé případy za uplynulých 10 dní. Ve Středočeském kraji na farmářském trhu v Sázavě nabízeli zhruba 25 kg masných výrobků při vyšších než povolených teplotách a15 kg mléčných výrobků a sýrů. Také na farmářském trhu v Lomnici…

 

Zveřejněno: 31.07.2012

Strategické cíle SVS v oblasti zdraví zvířat

 

Na webových stránkách Státní veterinární správy je nyní dostupná publikace „Zpráva o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat v roce 2011“, ze které vyplývá, jaká je nákazová situace V ČR. Jsou zde uvedeny veškeré výsledky vyšetřování a monitoringu tak, jak stanoví Metodika kontroly zdraví zvířat. Naše republika je uznána za zemi prostou celé řady nákaz…