Zveřejněno: 31.01.2013

Důvody k nepropuštění potravin do oběhu jsou různé

 

Při veterinárních kontrolách zjišťují inspektoři krajských veterinárních správ několik zásadních důvodů k nepropuštění potravin živočišného původu do oběhu. Uvádíme zjištění za druhou polovinu ledna. Je to například: neodpovídající teplota nabízeného zboží: v Brně šlo o téměř 7 kg hovězího masa teplejšího o 4 °C (staženo z oběhu); špatné označení výrobků: v Pardubicích 115 kg zmrzlé krájené uzeniny v přepravkách…

 

Zveřejněno: 31.01.2013

Ptačí chřipka by nás neměla překvapit

 

Státní veterinární správa nebere na lehkou váhu včerejší upozornění FAO (Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství), že je třeba počítat s možným vzplanutím aviární influenzy, ptačí chřipky, jako tomu bylo v roce 2006. Tehdy mělo problémy s touto nákazou ptáků, a tudíž i drůbeže, více než 60 států. FAO připomíná, že není na místě…

 

Zveřejněno: 28.01.2013

Domácí porážky (skotu) snazší

 

Hned druhý právní předpis, který byl v tomto roce publikován ve sbírce zákonů (nese tedy číslo 2/2013), je vyhláška, která zase o něco usnadní život drobným zemědělcům. Jedná se o vyhlášku Ministerstva zemědělství, která závazně stanovuje, co musí žadatel o domácí porážku skotu oznámit Krajské veterinární správě. Domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců, ale i…

 

Zveřejněno: 25.01.2013

Nákazová situace v ČR v porovnání…

 

Nákazová situace v chovech hospodářských i zájmových zvířat je v naší republice setrvale příznivá. Je tomu nepochybně díky našemu dobře fungujícímu systému státního veterinárního dozoru. ČR je, na rozdíl od řady zemí EU, stále prostá nebezpečných nákaz, jako je slintavka a kulhavka, tuberkulóza, brucelóza, vzteklina, infekční anémie koní, ale třeba i bluetongue (katarální horečka ovcí)…

 

Zveřejněno: 18.01.2013

Nejčastější prohřešky: prošlé potraviny

 

Zřejmě „nejobtížnější“ je pro prodejce uhlídat datum minimální spotřeby. Alespoň se to tak jeví v polovině letošního ledna. Nejčastěji nabízeli prošlé výrobky v Moravskoslezském, Zlínském a Jihomoravském kraji. V Porubě, Kunčičkách u Bašky a v Místku tak bylo nařízeno zlikvidovat (neškodně odstranit)15 kg pečeně a la losos, 9 kg loveckého salámu, 70 kg brynzy a 60 kg…

 

Zveřejněno: 15.01.2013

Jaký byl loňský rok a jaký bude ten příští?

 

Snad již dnes lze říci, že uplynulý rok byl z „veterinárního pohledu“ úspěšný, ale také náročný. Na rozdíl od řady evropských zemí se v ČR nákazová situace nezhoršuje a nezaznamenali jsme žádné potravinové skandály. V zemích EU se vyskytuje například vzteklina, zejména na Balkáně, objevila se infekční anémie koní, znovu také katarální horečka ovcí, a…

 

Zveřejněno: 14.01.2013

Rizikovou zvěřinu odhalí veterinární dozor

 

Jak je důležité vyšetřovat ulovenou zvěřinu, je patrné z posledního výsledku vyšetření uloveného divočáka na Liberecku. Těsně před koncem loňského roku byl uloven téměř šedesátikilový divočák v katastrálním území Paseky nad Jizerou. Lovec správně odeslal vzorky k vyšetření do Státního veterinárního ústavu v Praze, kde byl prokázán výskyt larev svalovce stočeného (Trichinella spiralis), a to i živých larev….

 

Zveřejněno: 11.01.2013

Vyhodnocení předvánočních kontrol

 

Jak uložil ministr zemědělství Petr Bendl, věnovala Státní veterinární správa zvýšenou pozornost předvánočním trhům. Vyhlásila mimořádnou kontrolní akci, která probíhala od 14. do 31. 12. 2012. Bylo uskutečněno 604 kontrol, které byly zaměřeny na zdravotní nezávadnost, kvalitu a prověření dalších legislativních požadavků (např. obecné hygienické požadavky, správnost značení, složení apod.) u produktů živočišného původu nabízených…

 

Zveřejněno: 08.01.2013

Veterináři nabízejí pomoc včelařům

 

Ne každý chovatel včel má dobrý kontakt na veterinárního lékaře, se kterým by mohl konzultovat zdravotní stav, popřípadě zdravotní problémy svých včelstev. Proto Státní veterinární správa připravila seznam soukromých veterinárních lékařů, kteří nabízejí včelařům odbornou činnost.

 

Zveřejněno: 04.01.2013

Pozor na pseudomor drůbeže

 

Newcastleská choroba, neboli pseudomor drůbeže, je závažné virové onemocnění domestikované drůbeže i volně žijících ptáků charakterizované trávicími, dýchacími, nervovými příznaky a může způsobit i hromadné úhyny. Newcastleská choroba postihuje domestikovanou drůbež, slepice, krůty, bažanty, holuby, křepelky. Kachny a husy jsou rovněž vnímavé, avšak onemocnění u těchto druhů se objevuje zřídka. Vnímaví jsou také pštrosi a…