Zveřejněno: 05.11.2001

Jakou roli ve welfare mohou hrát řetězce?

 

Přestože úvaha o welfare (dobré pohodě zvířat) a obchodních řetězcích se může na první pohled jevit jako nesmyslná, není tomu tak. Na Výcvikovém kursu o welfare, který pořádá Evropská komise ve dnech 5. a 6. 11. na Ministerstvu dopravy na možnou novou roli obchodních řetězců v diskusi upozornil Josef Holejšovský, šéf Státní veterinární správy ČR….

 

Zveřejněno: 31.10.2001

Nakažená prasata z Porýní-Falcka

 

V Německu se rozšířil klasický mor prasat do další spolkové země, a to do Porýní- Falcka. Pro naši republiku to znamená, že Státní veterinární správa ČR rozšiřuje již platný zákaz dovozu a tranzitu živých prasat, spermatu, embryí a vaječných buněk, včetně dovozu živočišných produktů pocházejících z prasat (s výjimkou tepelně opracovaných) kromě spolkových zemí Dolní…

 

Zveřejněno: 30.10.2001

Blíží se další inspekce EU, tentokrát na BSE

 

Státní veterinární správa ČR očekává v listopadu další z ohlášených inspekcí Evropské komise, která se bude týkat BSE. Speciálně bude zaměřena na to, jak naše republika uplatňuje evropskou i naši legislativu týkající se opatření proti bovinní spongiformní encefalopatii – BSE. Na tuto inspekci se veterinární správa pečlivě připravuje. Bude prezentovat, jak kontrolujeme všechna mimořádná veterinární…

 

Zveřejněno: 29.10.2001

Na sněmu Komory veterinárních lékařů to nejiskřilo

 

Jubilejního Desátého sněmu Komory veterinárních lékařů konaného v sobotu 27. 10. v Praze se zúčastnil též Josef Holejšovský, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR, a hned v úvodu rozptýlil některé možné úvahy o přetrvávajícím neladu: „Jsem přesvědčen, že v poslední době mizí určitá vzájemná nedůvěra mezi soukromými a státními veterinárními lékaři a jsem připraven učinit…

 

Zveřejněno: 29.10.2001

Bez veterinárního dozoru nelze žít

 

Z jednání šéfů veterinárních správ v Hannoveru, které se uskutečnilo v minulém týdnu, vyplynulo, že bez světové harmonizace kvalitního, důsledného a stále se vyvíjejícího systému veterinárního dozoru nad potravinami živočišného původu nelze hovořit nejen o bezpečnosti potravin, ale vůbec o životě člověka. Jednání, které organizoval Mezinárodní úřad pro nákazy (OIE) přineslo některé nové pohledy na…

 

Zveřejněno: 26.10.2001

Co zajímalo inspekci z EU v drůbežárnách

 

Přestože jsou kuřata v chovných halách v neustálém pohybu, lze je spočítat. Inspektory veterinárních správ ale v chovech a zpracovatelských podnicích nezajímají tak detailně počty chované drůbeže, alebrž jejich zdravotní stav a z toho i vyplývající nezávadnost potravinářských výrobků. Orgány veterinárního dozoru kontrolují způsob krmení a zdravotní stav živých, u poražených kusů pak kvalitu masa,…

 

Zveřejněno: 26.10.2001

Peníze na vyšetřování BSE vláda dala. Děkujeme

 

Do konce roku tak Státní veterinární správa ČR pokryje z uvolněných více než 50 milionů korun všechny náklady na vyšetřování skotu, které vyplývají z veterinárních opatření, přijatých Ministerstvem zemědělství na návrh Státní veterinární správy. To znamená, že na BSE se vyšetřuje všechen jatečný skot starší než 30 měsíců a zvířata nutně poražená ve stáří vyšším…

 

Zveřejněno: 24.10.2001

Tři měsíce bez vztekliny, je to možné?

 

Poprvé od padesátých letech u nás již po celé tři měsíce – červen, srpen a září – nebyl zjištěn výskyt vztekliny. Je to výsledkem důsledné veterinární prevence, která spočívá ve vakcinaci divokých populací lišek, kterou organizuje Státní veterinární správa. Očkování probíhá ve dvou kampaních, jarní a podzimní, aby byly vakcinovány i dospívající jarní vrhy liščat….

 

Zveřejněno: 22.10.2001

Zpráva pro tisk o BSE

 

Ke dnešnímu dni bylo na BSE vyšetřeno v naší republice celkem 74 526 vzorků z mozů skotu. Ze státních prostředků bylo hrazeno 61 839 vzorků. I nadále platí, že byly pozitivní pouze dva kusy, a to z 5. 6. a 21. 8. 2001. Tato čísla jsou impozantní a v podstatě potvrzují očekávání. Samozřejmě je možné,…

 

Zveřejněno: 22.10.2001

Holejšovský: další příležitost k jednání

 

V tomto týdnu se koná v německém Hanoveru setkání šéfů veterinárních služeb zemí EU a kandidátských zemí a dalších zemí včetně postsovětských a pořádá je Mezinárodní úřad pro nákazy (OIE). Týdenní jednání má podle organizátorů přispět především harmonizaci veterinární politiky v západní a východní Evropě. Podle Josefa Holejšovského, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, je…