CS / EN
30.12.2020

BREXIT od Nového roku výrazně dopadne také na obchodování s veterinárním zbožím

Státní veterinární správa (SVS) si dovoluje upozornit české podnikatele, kteří vyvážejí zboží veterinární povahy do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, či naopak takové produkty z britských ostrovů dovážejí, že od 1. ledna 2021 dochází i v této oblasti k zásadním změnám. V důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie (známého jako BREXIT) budou dovozy živých zvířat a živočišných produktů z tohoto státu podléhat dovozním požadavkům EU a úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly EU. Naopak na vývozy veterinárního zboží z EU do Velké Británie se budou nově vztahovat britská dovozní opatření. Mění se také pravidla pro občany, kteří cestují se psem či kočkou mezi EU a Velkou Británií.

Poté, co Spojené království dne 31. ledna 2020 po úplné ratifikaci dohody o vystoupení opustilo EU, nastalo tzv. přechodné období. Během tohoto období zůstalo Spojené království součástí celní unie a jednotného trhu EU se všemi čtyřmi svobodami a všemi politikami EU. Tato časově omezená lhůta byla dohodnuta v rámci dohody o vystoupení a trvá do 31. prosince 2020.

Dle nových pravidel budou po Novém roce povinným kontrolám v místě jejich opětovného vstupu do EU podléhat také zásilky z EU přecházejícího přes Velkou Británii do jiného unijního státu. Britská dovozní opatření pak budou zaváděna postupně ve třech krocích od 1. ledna do 1. července.

SVS upozorňuje, že je třeba rozlišovat mezi Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a Velkou Británií (Anglie, Wales a Skotsko). V Severním Irsku by se měly i po 31. prosinci 2020 uplatňovat sanitární a fytosanitární předpisy EU. Na zvířata a další zboží přicházející do Severního Irska z Velké Británie a jiných třetích zemí se budou vztahovat pohraniční kontroly. Tento přístup má předejít vzniku „tvrdé“ hranice na Irském ostrově a ochránit unijní trh.

Pravidla, která budou od Nového roku platit pro obchodování s veterinárním zbožím s Velkou Británií včetně neobchodních přesunů psů, koček a fretek, kterých se změny také dotknou, jsou podrobně popsány v příslušné sekci na webu SVS. Rubrika je průběžně aktualizována.

 

Petr Majer

zástupce tiskového mluvčího SVS

Odkaz na původní článek