CS / EN
14.06.2021

Audit EU: Pohraniční veterinární stanice funguje bezproblémově

Státní veterinární správa (SVS) obdržela od Evropské komise závěrečnou zprávu k auditu Pohraniční veterinární stanice Praha-Ruzyně (PVS). Výsledek auditu, který probíhal koncem loňského roku, je kladný, dozorové činnosti PVS jsou dobře nastavené a systém dovozu zvířat a živočišných produktů nevykazuje žádné problémy. Kvůli situaci ovlivněné pandemií covid-19 provádělo Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin audit vzdáleně.

Cílem auditu bylo zhodnotit systém úředních kontrol při dovozu zvířat a zboží ze třetích zemí přes stanoviště hraniční kontroly letiště Praha-Ruzyně za období 2017 až 2019 a ověřit, zda PVS působí v souladu s novými legislativními požadavky EU.

Auditoři ve svých závěrech konstatovali, že existuje ucelený rámec úředních kontrol pro zvířata a veterinární zboží vstupující do EU přes PVS Praha-Ruzyně. Kontroly jsou prováděny náležitě proškolenými veterinárními inspektory, opírají se o podrobné metodické pokyny a systémy informačních technologií a celkově probíhají v souladu s nastavenými postupy a příslušnými právními předpisy Evropské unie. Auditoři uvedli, že náš dozor poskytuje záruku, že do EU jsou dováženy pouze vyhovující zásilky. Dokázali jsem také prokázat, že systém fungování našich úředních kontrol v oblasti PVS je plně funkční,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Závěrečná zpráva také uvedla, že pokud jde o infrastrukturu, vybavení, dokumentaci a personál, PVS Praha-Ruzyně zcela splňuje legislativní požadavky na stanoviště hraniční kontroly podle nové legislativy (zejména dle nařízení (EU) 2017/625 a (EU) 2019/1014). Ze strany Evropské komise tak směrem k SVS nebyla směřována žádná nápravná opatření či doporučení.

Pohraniční veterinární stanice Praha-Ruzyně je jediným vstupním stanovištěm veterinární hraniční kontroly ČR pro veterinární zboží dovážené ze třetích zemí. Služby PVS se například využívají na přepravu zvířat pro zoologické zahrady nebo při dovozu drobných savců, akvarijních či terarijních živočichů pro obchody s chovatelskými potřebami a dalších živočišných produktů, mezi které patří i potraviny nebo krmiva živočišného původu. Pro hladký chod Pohraniční veterinární stanice je velmi důležitá spolupráce s Letištěm Václava Havla, v jehož prostorách se PVS Praha-Ruzyně nachází.

V roce 2020 bylo na PVS Praha-Ruzyně podrobeno kontrole celkem 700 zásilek. Více než dvě třetiny tvořily zásilky zvířat, z nichž pouze jedna zásilka byla odmítnuta. Produkty živočišného původu se na celkovém objemu podílely 184 zásilkami, přičemž sedm bylo odmítnuto. Celkem tak bylo v roce 2020 zamítnuto na PVS Praha-Ruzyně osm zásilek. Důvodem odmítnutí byla ve všech případech nevyhovující dokumentační kontrola.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

Odkaz na původní článek