CS / EN
30.06.2022

Atestační zkoušky na Veterinární univerzitě Brno

Minulý týden se na půdě Veterinární univerzity Brno (VETUNI) uskutečnily atestační zkoušky I. a II. stupně. Během tří dnů je absolvovalo celkem 40 účastníků. Mezi nimi převládali úřední veterinární lékaři Státní veterinární správy (SVS), ale účastnili se jich také kandidáti z VETUNI a Státních veterinárních ústavů. Vzhledem k počtu zkoušených specializací, byly letos zkoušky organizačně velmi náročné.

„Na místě je velký dík celému Institutu celoživotního vzdělávání VETUNI, zejména pak MVDr. Evě Justové a MVDr. Aleně Bartoškové, které měly celou realizaci i přípravu atestací na starosti,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád a dodal: „Velmi si vážím úzké spolupráce s Veterinární univerzitou, jejímž přirozeným a potřebným vyústěním je příprava dalších kolegů na složitou veterinární praxi. Chtěl bych také velmi poděkovat profesoru Vladimíru Večerkovi, jako garantovi atestačního vzdělávání na VETUNI a předsedovi zkušební komise, který má na naší spolupráci i průběhu atestací významný podíl.“

Atestační studium I. stupně probíhá formou dvou týdenních soustředění a končí závěrečnou atestační zkouškou před zkušební komisí, při které kandidáti atestace zodpovídají otázky z oblasti legislativy, hygieny potravin a epizootologie a pohody zvířat. Atestační studium II. stupně je zahájeno týdenním odborným blokem se zaměřením na vybranou specializaci (hygiena potravin, epizootologie a pohoda zvířat, případně laboratorní diagnostika), po kterém uchazeč vypracuje v průběhu jednoho roku závěrečnou atestační práci. Na závěr studia se účastníci podrobí závěrečné atestační zkoušce a obhajobě atestační práce před zkušební komisí.

Cílem atestačního studia I. stupně je prohloubení znalostí a umožnění samostatné práce veterinárních inspektorů pro výkon dozoru. V případě atestačního studia II. stupně je možnost hlásit se do výběrových řízení na vedoucí funkce v souladu s veterinárním zákonem.

 

 

Členové zkušební komise u stolu

Odkaz na původní článek