CS / EN
18.11.2002

Aliance pro zdraví

Pro zajištění zdravotní nezávadnosti potravin se nepořádají akce uzavírající centra velkoměst, přestože zdravotně nezávadné potraviny neznají hranic. Možná, že právě proto.

V uplynulém týdnu se zúčastnil Josef Holejšovský, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR, Mezinárodní konference o BSE v Paříži. Toto podivné onemocnění skotu, které způsobil člověk, a které jej v určité míře i potenciálně přímo ohrožuje, je vnímáno jako varování pro ty, kdo by nechtěli dbát případného možného rizika tím, že by nedodržovali zásady předběžné opatrnosti. V dnešní době, kdy je určujícím hybatelem všeho lidského snažení touha vydělat, je toto riziko poměrně velké.

Proto také například na nedávném zasedání OIE (Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat) ve Finsku zaznělo doporučení, aby se tvorby všech norem dotýkajících se zdravotní nezávadnosti potravin zúčastňovaly i orgány státního veterinárního dozoru.

Uplynulý týden se na konferenci o BSE v Paříži hovořilo mimo jiné o tom, že proběhne nové hodnocení rizikovosti zemí, které provádějí monitoring BSE, zejména s ohledem na počet vyšetření v poměru ke zjištěným případům tohoto onemocnění skotu. Podle Josefa Holejšovského má naše republika čáku na hodnocení jako země s nízkým výskytem a se zodpovědně a účinně prováděným monitoringem a účinně prováděnými preventivním opatřeními.

Též zde bylo zdůrazněno, že Francie přijala rozhodnutí Mezinárodního soudu v Haagu uvolnit svůj trh pro britské hovězí maso. Francie postupuje tak, že případně dovezené britské hovězí musí být jako takové zřetelně označeno.

Podle současných vědeckých poznatků není člověku nebezpečné to, co se po důsledném veterinárním prověření objeví v tržní síti. To se samozřejmě týká všech potravin živočišného původu.

Josef Holejšovský při této příležitosti zdůrazňuje, že všechny kroky, které v tomto smyslu Státní veterinární správa ČR koná, odpovídají krokům vědeckých i veterinárních autorit EU, a to včetně úsilí, které veterinární správa věnovala při vytváření novely veterinárního zákona.

Odkaz na původní článek