Zveřejněno: 19.06.2018

Zpráva o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat v roce 2017

 

Informační bulletin č. 2/2018 – Předkládaná zpráva podává informaci o činnosti Státní veterinární správy (SVS) v oblasti zdraví zvířat.

Informační bulletin 02/18 (9,7 MB)


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 21.11.2018

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2019

 

Dokument č.j.: 67435/2018-MZE-17212

 

Zveřejněno: 01.11.2018

Národní program sledování rezistencí k antimikrobikům u veterinárně významných patogenů 2017

 

Zpráva SVU Jihlava, RL – antibiotické centrum pro veterinární klinickou praxi

 

Zveřejněno: 18.07.2018

Animal Welfare – Program ochrany zvířat, situace v roce 2017

 

Informační bulletin 03/18