CS / EN
19.07.2023

Závad na farmářských trzích v prvním pololetí meziročně ubylo

Státní veterinární správa (SVS) stabilně zaměřuje své kontroly na prodej produktů živočišného původu na oblíbených farmářských trzích. Za první pololetí letošního roku veterinární inspektoři provedli v celé České republice přes 180 kontrol prodejců na trzích. U třinácti procent kontrol odhalili prohřešky. Při stánkovém prodeji během léta stoupá riziko nedodržení požadované hygieny potravin živočišného původu. Proto se významné množství kontrol odehrává právě v tomto období.

Nejčastějším prohřeškem v dosavadním průběhu roku jsou chyby ve značení potravin. Následuje porušení takzvaných zásad výrobní a hygienické praxe, kam patří zejména nedodržování teplot nabízených výrobků či jejich nedostatečná ochrana před vnější kontaminací. Další časté závady představuje porušení předpisů při manipulaci s produkty a také neznámý či nejasný původ zboží. V prvním pololetí loňského roku provedli veterinární inspektoři na trzích 168 kontrol, nějakou závadu zjistili v pětině případů. Pořadí nejčastějších závad bylo obdobné jako letos.

„Opakované problémy mívají prodejci na trzích s dodržováním požadovaných teplot potravin živočišného původu. Proto jsou naše kontroly v horkých dnech zaměřené ve významné míře na splnění této povinnosti. Nedodržení teplot potravin při teplém počasí může mít pro spotřebitele neblahé zdravotní následky,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

V Pardubickém kraji provedla SVS v prvním pololetí letošního roku 19 kontrol prodejců na farmářských trzích, přičemž určitou závadu zjistila u pěti. „Častým pochybením v Pardubickém kraji je nedodržení požadovaných teplot nabízených produktů, dále prodejci nechrání potraviny před kontaminací a přímým vlivem klimatických podmínek. Někteří trhovci prodávají potraviny s prošlým datem použitelnosti, případně nedostatečně označené,“ sdělil ředitel odboru veterinární hygieny Krajské veterinární správy v Pardubicích Rastislav Lagín.

Za celý loňský rok bylo ze strany SVS na trzích v celé České republice provedeno přes 400 kontrol, (v roce 2021 jich bylo 379). Alespoň jednu závadu zjistili veterinární inspektoři loni v 76 případech. Podíl kontrol se závadou stoupl na zhruba devatenáct procent (v roce 2021 to bylo 14 %). Výše uložených pokut v roce 2022 dosáhla 500 000 Kč. Mezi nejčastější závady patřilo zejména porušení správné výrobní a hygienické praxe.

Pravidelné kontroly farmářských trhů významně přispívají k tomu, aby si zákazníci mohli nakoupit zdravotně nezávadné a kvalitní potraviny živočišného původu. Zároveň by měly spotřebitele chránit před nekalými praktikami některých prodejců. SVS prodejcům i nakupujícím pravidelně připomíná pravidla k prodeji na farmářských trzích (takzvané „Desatero“): https://www.svscr.cz/zivocisne-produkty/farmarske-trhy/.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

 

 

měření teploty u výrobků

kontrola masných výrobků

mléčné výrobky

rozhovor s médii

Odkaz na původní článek