CS / EN
28.12.2007

Zákaz drůbeže z Asie do EU prodloužen o rok

Evropská komise rozhodla vzhledem ke stálému riziku rozvlečení ptačí chřipky z jihovýchodní Asie a Číny o prodloužení zákazu dovozu čerstvého drůbežího masa, vajec a drůbežích produktů z ní do EU.

I celý rok 2008 bude tedy trvat zákaz dovozu čerstvého drůbežího masa, vajec, polotovarů a neošetřených loveckých trofejí jakýchkoli ptáků z Thajska, Číny, Malajsie a Jižní Koreje do EU. Proto Státní veterinární správa ČR považuje za vhodné připomenout tuto skutečnost zejména dovozcům, kterých se tato omezení některých komodit týkají.

V jihovýchodní Asii a Číně jsou totiž stále zaznamenávána ohniska asijského kmene viru aviární influenzy, proto byla o rok, tedy do 31. prosince 2008, prodloužena účinnost rozhodnutí Komise 2005/692/ES o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v některých třetích zemích. Pro přesnost informace uvádíme plné znění zákazu:

Thajska je nadále pozastaven dovoz:

,

a) čerstvého masa drůbeže, masa ptáků nadřádu běžci a masa farmové i volně žijící pernaté zvěře,
b) masných polotovarů a masných výrobků skládajících se z masa druhů uvedených v písm. a) nebo je obsahujících,
c) syrového krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a nezpracovaných krmných surovin obsahujících jakékoli části uvedených druhů,
d) vajec k lidské spotřebě a
e) neošetřených loveckých trofejí jakýchkoli ptáků.

Členské státy mají povolit dovoz masných výrobků z masa drůbeže, ptáků nadřádu běžci a farmové a volně žijící pernaté zvěře nebo s obsahem masa těchto druhů, pokud maso těchto druhů prošlo jedním ze speciálních ošetření uvedených v bodech B, C či D části 4 přílohy II rozhodnutí Komise 2005/432/ES, což jsou následující způsoby ošetření:

,

B = ošetření v hermeticky uzavřené nádobě;
C = při zpracování masného výrobku musí být v jádře masa dosaženo teploty nejméně 80 °C;
D = při zpracování masného výrobku musí být v jádře masa dosaženo teploty nejméně 70 °C, nebo jde-li o „šunku“ při ošetření sestávajícím z přirozené fermentace a zrání po dobu nejméně 9 měsíců musí být dosaženo hodnoty Aw = 0,93 nebo nižší, pH = 6,0 nebo nižší.

Zásilka masných výrobků musí být doprovázena veterinárním osvědčením v souladu s rozhodnutím Komise 2007/777/ES, které lze nalézt na www.svscr.cz – obchodování s veterinárním zbožím- osvědčení (dovozy do EU). Tyto masné výrobky však mohou pocházet pouze ze schváleného závodu, seznam je opět uveden na webových stránkách Státní veterinární správy ČR  www.svscr.cz – obchodování s veterinárním zbožím – seznamy podniků.

Číny je nadále pozastaven dovoz:

,

a) čerstvého masa drůbeže,
b) masných polotovarů a masných výrobků z drůbežího masa nebo je obsahujících,
c) syrového krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a nezpracovaných krmných surovin obsahujících jakékoli části drůbeže,
d) vajec k lidské spotřebě a
e) neošetřených loveckých trofejí jakýchkoli ptáků.

MalajsieJižní Koreje je pozastaven dovoz:

,

a) syrového krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a nezpracovaných krmných surovin obsahujících jakékoli části drůbeže,
b) vajec k lidské spotřebě a
c) neošetřených loveckých trofejí jakýchkoli ptáků.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Odkaz na původní článek