CS / EN
14.09.2023

Výše zástřelného a nálezného v oblastech s výskytem afrického moru prasat se sjednocuje na 2000 Kč

Státní veterinární správa (SVS) v reakci na vývoj nákazové situace afrického moru prasat (AMP) v oblastech s výskytem této nákazy na Frýdlantsku a Mimoňsku (tzv. uzavřená pásma II) zvyšuje zástřelné u prasat divokých ze současných 1000 Kč na 2000  Kč za kus. Naopak nálezné se v této oblasti sníží ze současných 3000 Kč na 2000  Kč za nalezené uhynulé tělo divočáka. Změnu Metodiky kontroly a nařízené vakcinace na rok 2023 aktuálně zveřejnilo na své úřední desce Ministerstvo zemědělství. Koncem srpna byla změna projednána se zainteresovanými subjekty v rámci jednání na půdě zemědělského výboru Poslanecké sněmovny.

V současné době dochází k tomu, že prasata divoká nakažená virem AMP přežívají po infikování delší dobu, po kterou jsou zdrojem šíření infekce pro další prasata. Vzniká tak situace, kdy jsou nakažení divočáci stejně rizikovým potenciálním zdrojem šíření AMP jako jejich uhynulá těla (kadávery).

Z tohoto důvodu je lov prasat divokých stejně důležitým opatřením snižujícím riziko dalšího šíření AMP, jako aktivní vyhledávání kadáverů uhynulých prasat divokých a jejich odstraňování z prostředí. Proto jsme upravili výši příspěvku tak, aby na obě uvedené činnosti byla  stejná,“ uvedl ke změně ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Navrhovaná změna zároveň reaguje na jednání v zemědělském výboru Poslanecké sněmovny ze dne 31. 8. 2023. Tato změna zde byla prodikskutována a následně jednohlasně odsouhlasena všemi účastníky jednání.  Toho se kromě zástupců SVS, Ministerstva zemědělství, Českomoravské myslivecké jednoty zúčastnili také představitelé Libereckého kraje a obcí nacházejících se v oblasti s výskytem AMP:

V uzavřeném pásmu I bylo od začátku roku uloveno celkem 1 042 ks prasat divokých, v uzavřeném pásmu II celkem 299 ks. Na zástřelném bylo zatím vyplaceno 1 010 000 Kč.

Uhynulých nebo sražených prasat divokých bylo od začátku roku v uzavřeném pásmu I nalezených 44 ks, v uzavřeném pásmu II 73 ks. Na nálezném bylo zatím vyplaceno 242 000  Kč. 

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

Odkaz na původní článek