Zveřejněno: 11.05.2017

Výroční zpráva Státní veterinární správy za rok 2016 nově na webu

 

V České republice loni trvala dobrá nákazová situace a většina závažných nakažlivých onemocnění se našemu území vyhýbala. V oblasti hygieny potravin živočišného původu vzrostl celkový počet kontrol. Přibylo především kontrol zásilek ze zahraničí. V oblasti ochrany zvířat před týráním provedli úřední veterinární lékaři více než 8000 kontrol, zvýšil se také počet podnětů od občanů, které tato problematika stále více zajímá. Toto a mnohem více najdete ve Výroční zprávě Státní veterinární správy za rok 2016 čerstvě zveřejněné na webu SVS.

Státní veterinární správa (SVS) loni uložila chovatelům zvířat, výrobcům či prodejcům potravin živočišného původu pokuty za rekordních 28,5 milionu korun.  Přes tento fakt je nutné zdůraznit, že hlavním smyslem veterinárního dozoru je zejména dlouhodobá prevence, která má zabránit tomu, aby docházelo k ohrožování zdraví lidí a zvířat, ne represe a sankce.

O dobré nákazové situaci svědčí mezinárodní statuty země prosté, které uděluje Evropská komise, nebo Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE). Tyto statusy jsou zásadní pro chovatele, kteří vyváží zvířata a živočišné produkty. V roce 2016 plnila ČR kritéria pro status země prosté vztekliny, tuberkulózy skotu, brucelózy a enzootické leukózy skotu, brucelózy ovcí a koz, infekční anemie lososovitých ryb, Aujeszkyho choroby v chovech prasat, slintavky a kulhavky, afrického moru koní. V květnu 2016 byl České republice nově přidělen status země prosté klasického moru prasat. Svou zásluhu na výše uvedeném má bezesporu dobře fungující systém veterinárního dozoru, jehož funkčnost dlouhodobě potvrzují také pravidelné audity ze strany Evropské komise.

„Příznivá nákazová situace v ČR umožňuje úspěšně otevírat trhy ve třetích zemích naší živočišné produkci. V loňském roce se podařilo během bilaterálních jednání zástupcům SVS vyjednat dvě desítky nových veterinárních certifikátů umožňujících vývoz českého zboží do těchto států,“ vysvětlil ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

Kromě informací o kontrolní činnosti v oblasti veterinární hygieny, nákaz zvířat a jejich zdraví, ochrany zvířat před týráním a mezinárodních vztahů najde čtenář ve zprávě informace o legislativě, na jejíž tvorbě se SVS v loňském roce podílela, výsledcích interních auditů a kontrol či základní ekonomické ukazatele.

SVS je organizací, která ze zákona mj. vykonává dozor nad zdravím zvířat, nad tím, aby nebyla týrána, nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu, nad ochranou našeho území před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 15.01.2019

Africký mor prasat v ČR; aktuální informace ke dni 3. 1. 2019

 

V České republice potvrzen historicky první výskyt afrického moru prasat v populaci prasat divokých. Vyšetření prokázala nákazu u dvou kusů uhynulých divokých prasat na Zlínsku. V následujícím článku naleznete aktualizované informace o vývoji nákazové situaci a činnosti SVS v souvislosti s případem. Naleznete zde také důležité související dokumenty.

 

Zveřejněno:

SVS před Vánoci zkontrolovala více než 1000 stánků s kapry, závad meziročně mírně přibylo

 

Tak jako každoročně i před loňskými Vánocemi kontrolovali veterinární inspektoři, zda pouliční prodejci kaprů dodržují platné předpisy. Jejich kontrolou prošla před svátky více než jedna tisícovka prodejních míst. Z toho alespoň jednu závadu zjistili ve třech procentech případů. Nejčastějším nedostatkem bylo nenahlášení prodejního místa příslušné krajské veterinární správě.

 

Zveřejněno: 11.01.2019

Publikace SVS shrnuje pravidla zpracování vlastní produkce a „prodeje ze dvora“

 

Státní veterinární správa zveřejňuje na svém webu publikaci určenou především chovatelům hospodářských zvířat, kteří chtějí prodávat malé množství vlastních produktů prvovýroby přímo konečným spotřebitelům (tzv. ze dvora), nebo se rozhodli svoji produkci sami dále zpracovávat nebo si porazit zvíře pro vlastní spotřebu.