CS / EN
20.06.2018

Veterinární dozor cvičil v jižních Čechách spolupráci při likvidaci nebezpečných nákaz v chovech

 Státní veterinární správa (SVS) uskutečnila ve dnech 19. a 20. 6. 2018 ve spolupráci s veterinární službou Armády České republiky a dalšími institucemi ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Českokrumlovsku součinnostní cvičení. Hlavním tématem již tradiční akce, během které její účastníci prověřují svou teoretickou i praktickou připravenost a procvičují vzájemnou spolupráci pro případy výskytu nebezpečných nákaz zvířat, byl letos africký mor prasat (AMP).

Cvičení bylo letos rozděleno do dvou dnů. Oba dny pak na teoretickou a praktickou část. Teoretická část byla po oba dva dny letos věnována především problematice afrického moru prasat v České republice. První den zejména problematice diagnostiky a zapojení složek Integrovaného záchranného systému při řešení nebezpečných nákaz. Rozhodně přínosná pro posluchače byla prezentace zástupce Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně zabývající se managementem chovu prasat divokých. O nedávno nabyté praktické zkušenosti s bojem s AMP ve Zlínském kraji se s posluchači podělil zástupce Krajské veterinární správy SVS pro Zlínský kraj.

Praktické ukázky se první den cvičení zaměřily na použití odchytové klece k odchytu divokého prasete. Předvedena byla také prohlídka uloveného prasete, jeho pitva a odběr vzorků k laboratornímu vyšetření se zaměřením na rozpoznání příznaků AMP. Cvičení se účastnili také vedoucí pracovníci mající na starosti krizové řízení v rámci ministerstva zemědělství, jednotlivých krajský úřadů i Hasičského záchranného sboru ČR

Z hlediska odborné veřejnosti i médií byl jistě zajímavý především dnešní ukázkový den za účasti několika desítek pozvaných hostů. Po teoretické části věnované aktuální nákazové situaci či úloze vojenské veterinární služby při řešení krizových situací veterinárního charakteru následovala v blízkém hospodářství v Květušíně praktická ukázka vybavení a činnosti pohotovostních středisek SVS při podezření na výskyt nákazy. Pozvaní hosté tak mohli vidět například vstup a výstup do hospodářství při podezření na výskyt slintavky a kulhavky včetně odběru vzorků či správný postup při nálezu uhynulého divokého prasete v pásmu zamořeném africkým morem prasat. Prakticky předvedena byla také ukázka odběru vzorků selete divočáka a prasete domácího. Úřední i vojenští veterináři předvedli používanou techniku a vybavení.

„Hlavním smyslem podobných cvičení je nejen prověřit teoretickou a praktickou připravenost a spolupráci jednotlivých složek. Pomáhají nám také zdokonalovat pohotovostní plány a zlepšovat vzájemnou komunikaci,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. O tom, že je nutné být na krizové situace připraven, se pracovníci veterinárního dozoru přesvědčili i v loňském roce, kdy území České republiky nejprve po deseti letech zasáhla vysoce patogenní ptačí chřipka a následně se v okrese Zlín objevil právě výše uvedený africký mor prasat.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

 

 

 

Odkaz na původní článek