Zveřejněno: 19.06.2019

Veterinární dozor cvičil v jižních Čechách spolupráci při likvidaci nebezpečných nákaz v chovech

 

Státní veterinární správa (SVS) uskutečnila ve dnech 17. až 19. 6. 2019 podobně jako v předchozích letech ve spolupráci s veterinární službou Armády České republiky, Policií ČR a ministerstvem zemědělství ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Českokrumlovsku součinnostní cvičení. Hlavním tématem již tradiční akce, během které její účastníci prověřují svou teoretickou i praktickou připravenost a procvičují vzájemnou spolupráci pro případy výskytu nebezpečných nákaz zvířat, byla letos vysoce patogenní aviární influenza (ptačí chřipka), africký mor prasat (AMP) a slintavka a kulhavka (SLAK).

Cvičení bylo letos rozděleno do tří dnů. První den byl věnován teorii. Zástupci krajských veterinárních správ (KVS) ve svých prezentacích představili svou činnost, a to zejména ve vztahu k výše uvedeným nákazám. Zástupce Policie ČR zrekapituloval v mezinárodním kontextu zapojení policejních ostřelovačů při odlovu divokých prasat v zamořené oblasti na Zlínsku. Přítomné posluchače pak velmi zaujala prezentace zástupkyně Kriminalistického ústavu PČR věnovaná odhadu stáří nalezeného uhynulého těla zvířete.

Druhý den byl věnován praktické části cvičení. Ta zahrnovala mimo jiné nácvik vstupu do hospodářství podezřelého z výskytu nebezpečné nákazy včetně manipulace se zvířaty, jejich klinického vyšetření a odběru vzorků.

Z hlediska odborné veřejnosti i médií byl jako obvykle zajímavý především dnešní tzv. ukázkový den za účasti několika desítek pozvaných hostů. Po teoretické části věnované aktuální nákazové situaci či úloze vojenské veterinární služby při řešení krizových situací veterinárního charakteru a prezentaci činností KVS následoval přesun do hospodářství Květušín a v něm praktické ukázky prováděné Pohotovostním střediskem pro mimořádné situace.

Pozvaní hosté zde mohli vidět například vstup a výstup úředních veterinárních lékařů do hospodářství při podezření na výskyt slintavky a kulhavky, AMP a ptačí chřipky, včetně odběru a odvozu odebraných vzorků. Úřední i vojenští lékaři pak předvedli používanou techniku a vybavení. Proběhl také nácvik utracení hospodářských zvířat a likvidace úlu zasaženého nákazou.

„Podobná cvičení umožňují prověřit teoretickou a praktickou připravenost a spolupráci jednotlivých složek pro případ krizových situací. Pomáhají nám také zdokonalovat pohotovostní plány a zlepšovat vzájemnou komunikaci,“ řekl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. O tom, že je nutné být na krizové situace připraven, se pracovníci veterinárního dozoru přesvědčili v předchozích dvou letech opakovaně. Území České republiky nejprve v lednu 2017 po deseti letech zasáhla vysoce patogenní ptačí chřipka a následně se koncem června v okrese Zlín objevil právě výše uvedený africký mor prasat. I díky dobré připravenosti veterinárního dozoru se podařilo obě nákazy zdolat a ČR se opět může pyšnit statusy bez jejich výskytu důležitými zejména pro zahraniční obchod s živočišnými komoditami.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

 

 

 


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 15.07.2019

SVS stahuje z trhu uzené šproty v oleji, mohou obsahovat úlomky kovu

 

SVS nařídila stáhnout z preventivních důvodů z prodeje šarži více než 24.000 konzerv uzených šprotů v oleji od lotyšského výrobce. Důvodem je nález úlomku kovu v jedné z konzerv spotřebitelem v České republice.

 

Zveřejněno: 12.07.2019

Veterinární inspektoři se v letním období zaměřují na farmářské trhy

 

SVS v rámci svého dozoru kontroluje prodej potravin živočišného původu také na populárních farmářských trzích. Přestože se počet závad při tomto druhu prodeje z dlouhodobého hlediska snižuje, je v porovnání s jinými oblastmi veterinárního dozoru stále poměrně vysoký.

 

Zveřejněno: 03.07.2019

Pravidla pro dovoz potravin živočišného původu pro osobní spotřebu ze zahraničí

 

Pro období letních dovolených Státní veterinární správa (SVS) připomíná, jaká pravidla platí při dovozu tzv. „svačinek“, tedy produktů živočišného původu pro osobní spotřebu ze třetích zemí do EU. Pro dovoz svačinek platí v rámci EU harmonizovaný přístup. Do EU není možné dovážet pro osobní spotřebu maso, masné výrobky, salámy, šunky, klobásy a rovněž mléko, mléčné výrobky, máslo, sýry, jogurty, aj.