CS / EN

Veterinární a hygienické předpisy přeložené do češtiny

Rozhodnutí o Jednotném předpisu o státním veterinárním dozoru nad mezinárodní a mezistátní přepravou zásilek zboží živočišného původu (280,9 KB)
Rozhodnutí REHK č. 68 o technickém předpisu Celní unie „O zdravotní nezávadnosti masa a masných výrobků“ (843,5 KB)
Rozhodnutí REHK č. 67 o technickém předpisu Celní unie "O zdravotní nezávadnosti mléka a mléčných výrobků" (1,3 MB)
Metodické návody k postupu provádění kontrol plnění jednotných veterinárních a hygienických požadavků ruské federace a běloruské republikyv mlékárenských podnicích (195,9 KB)
Veterinární a hygienické požadavky pro inspekční kontroly (dozor) v podnicích zpracovávajících drůbež (185,3 KB)
Pitná voda. Hygienické požadavky na kvalitu vody centralizovaných systémů pro zásobování pitnou vodou. Kontrola kvality. SanPiN 2.1.4.1074-01 (398,6 KB)
Metodické pokyny k provádění kontrol na jatkách a v masozpracujících závodech (310,0 KB)
Hygienický předpis pro podniky masného průmyslu (161,5 KB)
FZ-88 – technické předpisy pro mléko a mléčné výrobky s prilohou č.1-18 (668,1 KB)
FZ_163 O vložení změn do FZ 88 Technický předpis pro mléko a mléčné a mléčné výrobky (917,9 KB)
Předpis pro veterinární prohlídku jatečných zvířat a veterinární prohlídku masa a masných produktů po poražení (447,4 KB)
Metodické pokyny k provádění státního hygienického dozoru v podnicích zpracovávajících maso (113,5 KB)
Nařízení o Jednotném postupu veterinárních kontrol na hranici CU (283,7 KB)
Nařízení o jednotném postupu provádění inspekcí podniků (242,1 KB)
TP Požadavky na zdravotní nezávadnost krmiv 263_2008 (142,5 KB)
Veteterinární předpis týkající se krmiv pro zvířata v zájmovém chovu (156,5 KB)
Odkaz na původní článek