CS / EN
07.09.2022

Velká Británie kvůli AMP částečně omezila dovoz produktů z vepřového masa z EU

Velká Británie omezila od počátku září dovoz určitých produktů z vepřového masa a masa prasat divokých ze zemí EU (včetně ČR). Důvodem je zhoršená nákazová situace týkající se afrického moru prasat (AMP) v některých členských zemích EU. Omezení dovozu se týká vepřového masa z domácích porážek a masa z divočáků. Komerčního dovozu vepřového masa se omezení nedotkne. Rovněž možnost dovézt menší množství vepřového masa pro vlastní potřebu pro občany EU zůstává.

Dle britské veterinární autority představují největší riziko proniknutí AMP do Velké Británie přivážené nevyhovující produkty z EU, jako je doma poražené vepřové maso a divoká prasata. K takovým dovozům prý dochází především přes přístavy v Lamanšském průlivu. Legální komerční dovoz produktů z vepřového masa zůstává na nízkém riziku, proto se na něj britské restrikce nevztahují. Lidé si budou moci přivézt také menší množství vepřového masa (nepřesahující 2 kg na osobu) pro osobní potřebu. Velká Británie v souvislosti s AMP, tak jako členské země EU, plně uznává tzv. regionalizaci. To znamená, že případné omezení komerčně dovážet vepřové maso a maso z divočáků platí jen pro regiony, které jsou zasažené nákazou, nikoli pro celé státy.

Nákazová situace v Evropě se z hlediska AMP letos vyvíjí velice nepříznivě. Obecně se dá říci, že nákaza se kromě Itálie a Německa šíří ve východní části Evropy, kde se vyskytuje jak v chovech tak u prasat divokých. Začátkem ledna 2022 byl potvrzen první případ AMP u prasat divokých v pevninské části Itálie. Navzdory tomu, že Itálie ihned přijala opatření bránicí šíření AMP, došlo k šíření nákazy v populaci divočáků do dalších oblastí země a také do chovu domácích prasat.

Pro ČR stále představuje velikou hrozbu zejména šíření nákaz z Polska a Německa. V případě Polska byl nejbližší případ AMP u prasete divokého potvrzen necelé 4 km od hranic s ČR v blízkosti Frýdlantského výběžku. Pokud jde o Německo, nejbližší případy AMP u prasat divokých byly potvrzeny 5 až 12 km od hranic s ČR v blízkosti Šluknovského výběžku. Od začátku roku 2022 ohlásilo Německo také 3 ohniska AMP v chovech domácích prasat ve třech různých spolkových zemích. Znepokojující je, že tato ohniska jsou od sebe vzdálena několik stovek kilometrů.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

Odkaz na původní článek