Zveřejněno: 27.09.2016

Ve středu si připomeneme Světový den boje proti vzteklině

 

Ve středu 28. září budeme v České republice jako každoročně slavit svátek patrona naší země, svatého Václava. Organizace odpovědné za zdraví lidí a zvířat v celém světě, mezi něž patří také Státní veterinární správa (SVS), si v tento den, podobně jako v předchozích letech, připomenou i jiné výročí: „Světový den boje proti vzteklině“ (World Rabbies Day). V řadě zemí včetně České republiky sice již vzteklina bezprostřední hrozbou není, ale z globálního hlediska stále představuje velký problém. Každý rok na toto onemocnění ve světě zemřou desítky tisíc lidí, zejména dětí v chudých mimoevropských zemích.

Vzteklina je virové onemocnění teplokrevných živočichů, včetně člověka, které napadá nervový systém a končí smrtí. K přenosu onemocnění dochází prostřednictvím infikovaných slin, nejčastěji v důsledku pokousání nakaženým zvířetem, případně kočičím škrábnutím. Inkubační doba kolísá od několika dnů až po několik měsíců. Propuknou-li příznaky onemocnění spočívající ve změnách chování, agresivitě či nekontrolovaných křečích, končí onemocnění vždy smrtí. Především v Africe a Asii umírají na vzteklinu stále desítky tisíc lidí ročně. Nejčastěji se jedná o děti pokousané nakaženým psem.

Poslední případ vztekliny v ČR byl u terestriálních obratlovců zaznamenán před více než 14 lety (duben 2002) u lišky. Co se týče domácích zvířat, byla posledním nakaženým zvířetem kočka v únoru 2001. Hlavní zásluhu na příznivé nákazové situaci a tom, že se vzteklinu prakticky podařilo v ČR vymýtit, měl bezpochyby Program orální vakcinace lišek proti vzteklině, který byl v tehdejším Československu zahájen v roce 1989 a ukončen po 20 letech v roce 2009. Orální vakcinace byla účinná a vedla k likvidaci vztekliny na území ČR. Vzhledem k příznivé nákazové situaci v roce 2004 Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) uznala Česko za zemi prostou této nákazy. Stejná organizace, která je v oblasti veterinární medicíny tím, čím je Světová zdravotnická organizace (WHO) v oblasti humánní medicíny, letos v květnu ocenila MVDr. Oldřicha Matoucha, CSc. za dlouholeté zásluhy v boji proti vzteklině.  Prestižní ocenění hlavnímu organizátorovi výše zmíněného vakcinačního programu lze chápat také jako uznání českému veterinárnímu dozoru za úspěšný boj s nákazami zvířat.

Navzdory tomuto statusu probíhá v Česku stále preventivní monitoring u volně žijících zvířat (uhynulých a zastřelených)  na výskyt vztekliny. Vyšetřeno je v posledních letech zpravidla mezi 2000 až 3000 kusů zvířat ročně, především lišek jakožto nejrizikovějšího druhu. V roce 2016 již evidujeme 2 707 vyšetření na vzteklinu u volně žijících zvířat (většinou lišek) s negativním výsledkem.   V ČR musí být navíc všichni psi, lišky a jezevci držení v zajetí ve stáří od 3 do 6 měsíců očkováni proti vzteklině a poté ještě během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni. Navzdory příznivé nákazové situaci platí pro chovatele zvířat i nadále povinnost předvést zvíře, které poranilo člověka, k vyšetření veterinárním lékařem 1. a 5. den po poranění. V loňském roce bylo v ČR klinicky vyšetřeno soukromými veterinárními lékaři   celkem 5 796 zvířat, která poranila člověka.

V roce 2005, a poté po deseti letech v září 2015 (v tomto případě v Riegrových sadech v Praze) byla zjištěna v ČR vzteklina u netopýra. Protože je vzteklina netopýrů považována za specifickou variantu nákazy, neměly tyto případy vliv na udržení výše zmíněného statusu „země prosté nákazy“.

V některých evropských státech se vzteklina stále vyskytuje, nejvíce případů je dlouhodobě zaznamenáváno v Rumunsku, kde představují velký problém toulaví psi. Z tohoto důvodu SVS opakovaně v posledních letech apelovala na české turisty a nabádala je při cestování po této zemi k opatrnosti. Podobně jsme také důrazně varovali před dovozy psů neznámého původu z této země do ČR. Případy vztekliny (zejména u lišek) bývají hlášeny také ze sousedního Polska. SVS proto nákazovou situaci stále pečlivě sleduje.

 

Ing. Petr Majer

Oddělení vnější komunikace SVS


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 15.07.2019

SVS stahuje z trhu uzené šproty v oleji, mohou obsahovat úlomky kovu

 

SVS nařídila stáhnout z preventivních důvodů z prodeje šarži více než 24.000 konzerv uzených šprotů v oleji od lotyšského výrobce. Důvodem je nález úlomku kovu v jedné z konzerv spotřebitelem v České republice.

 

Zveřejněno: 12.07.2019

Veterinární inspektoři se v letním období zaměřují na farmářské trhy

 

SVS v rámci svého dozoru kontroluje prodej potravin živočišného původu také na populárních farmářských trzích. Přestože se počet závad při tomto druhu prodeje z dlouhodobého hlediska snižuje, je v porovnání s jinými oblastmi veterinárního dozoru stále poměrně vysoký.

 

Zveřejněno: 03.07.2019

Pravidla pro dovoz potravin živočišného původu pro osobní spotřebu ze zahraničí

 

Pro období letních dovolených Státní veterinární správa (SVS) připomíná, jaká pravidla platí při dovozu tzv. „svačinek“, tedy produktů živočišného původu pro osobní spotřebu ze třetích zemí do EU. Pro dovoz svačinek platí v rámci EU harmonizovaný přístup. Do EU není možné dovážet pro osobní spotřebu maso, masné výrobky, salámy, šunky, klobásy a rovněž mléko, mléčné výrobky, máslo, sýry, jogurty, aj.