CS / EN
30.12.2021

Vakcinace proti koňskému herpesviru nebude v příštím roce povinnou podmínkou pro účast na svodech koní, SVS ji přesto i nadále doporučuje

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje chovatele a pořadatele svodů koní, že vzhledem ke zlepšené nákazové situaci nebude v příštím roce povinnou podmínkou pro účast koně na závodě či přehlídce v ČR platná vakcinace proti rhinopneumonii koní (RPK) vyvolané herpesvirem EHV-1 ani laboratorní vyšetření na přítomnost koňského herpesviru metodou PCR. SVS však nadále chovatelům vakcinaci proti EHV-1 doporučuje a upozorňuje chovatele, aby věnovali pozornost biologické bezpečnosti v chovech.

V březnu roku 2021 v reakci na zhoršenou nákazovou situaci v Evropě SVS podmínila účast na koňských závodech, přehlídkách a dalších akcích platným očkováním proti EHV-1  či  negativním PCR testem na herpesvirus. V podmínkách pro svody zvířat platných od 1. 1. 2022, které SVS aktuálně zveřejnila na svých internetových stránkách již tato podmínka nefiguruje. Přesto SVS vakcinaci coby nejefektivnější způsob prevence nákazy nadále doporučuje a zároveň upozorňuje pořadatele svodů koní, že jim nic nebrání v tom, aby si do podmínek konkrétní jimi pořádané akce tento požadavek zařadili.

Kromě pravidelné vakcinace je zásadní také dodržování správné chovatelské praxe a biologické bezpečnosti v chovech, a to zejména při přemísťování koní či nákupu nových jedinců do stáje. Jedná se především o zajištění karantény nově příchozích koní a požadavek na přesun koní v postvakcinační imunitě.

„Nákazovou situaci nadále bedlivě sledujeme. V případě, že by došlo k jejímu opětovnému zhoršení, jsme připraveni povinnou vakcinaci proti koňskému herpesviru opět do veterinárních podmínek pro svody koní zahrnout, případně přijmout další opatření proti šíření nákazy,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Koňský herpesvirus 1 (EHV-1) je patogen způsobující respiratorní, reprodukční, ale i nervové onemocnění koní. Pro herpesviry je charakteristická latentní infekce, to znamená, že jednou nakažené zvíře, zůstává infikováno celý život. Virus může migrovat do nervových ganglií a tam se ukrýt před imunitním systémem. Poté může dojít i k vymizení protilátek. Proto jednorázové vyšetření na protilátky nelze považovat za prokazatelné. Navíc nelze odlišit postvakcinační a postinfekční protilátky, a proto u vakcinovaných zvířat není možné provádět v rámci monitoringu sérologické vyšetření na průkaz protilátek. Nejefektivnější způsob prevence této nákazy je vakcinace. Koně je třeba udržovat v imunitě opakovanou vakcinací dle doporučení v příbalovém letáku. 

 

Petr Majer

zástupce tiskového mluvčího SVS

Odkaz na původní článek