CS / EN
12.01.2024

V Jihomoravském kraji zkontrolovala SVS více než stovku prodejců vánočních kaprů, v Brně prodejce napadl inspektorky

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) v Jihomoravském kraji uskutečnili v závěru loňského roku 116 kontrol prodejců vánočních kaprů. Zjištěním nějaké závady skončily čtyři kontroly (3,45 % provedených kontrol). Nejzávažnějším problém zjistili u prodejce v centru Brna. Ten nejenže se snažil prodávat zákazníkům maso uhynulých kaprů, navíc fyzicky napadl kontrolující veterinární inspektorky.

Celkový počet zjištěných pochybení činil osm (v rámci jedné kontroly může být zjištěno více prohřešků). Zjištěné závady se ve dvou případech týkaly porušení předpisů v oblasti ochrany zvířat před týráním. Jednalo se o úhyn ryb z důvodu nedostatku kyslíku ve vodě a příliš vysokého množství ryb v nádrži.  V dalších třech případech byly zjištěny závady v oblasti hygieny prodeje ryb a manipulace s vedlejšími živočišnými produkty. Ve dvou případech nenahlásil prodejce dopředu Krajské veterinární správě místo a dobu prodeje. Část nedostatků byla řešena na místě uložením blokové pokuty, další budou řešeny následně v přestupkovém řízení.

Bezprecedentní případ řešily inspektorky při kontrole prodejce kaprů v brněnské Gorkého ulici. „Bylo zjištěno, že voda v kádi s rybami nebyla okysličována a všechny ryby byly leklé. To ale prodejci nebránilo v tom, aby uhynulé kapry postupně vytahoval z kádě, poté je omráčil a provedl vykrvovací vpich jako u živých ryb, vykuchal a naporcoval,“ uvedla ředitelka Krajské veterinární správy SVS pro Jihomoravský kraj Jana Kozáková.  Takto vzniklé filety prodejce házel do plastové přepravky na zemi na chodníku. Na pokyn inspektorek, že má okamžitě ukončit porcování mrtvých ryb a jejich nabízení k prodeji nereagoval. „Veterinární inspektorky fyzicky napadl, vytlačil je ze stánku a znečistil jim oděv. Jedné z nich vytrhl z ruky plechovku se sprejem na označení nepoživatelných potravin a odhodil ji několik desítek metrů daleko,“ popsala dramatickou situaci Kozáková.

Vzhledem k situaci byla na místo přivolána hlídka Policie ČR. SVS prodejci nařídila odstranit 50 kg uhynulých a 40 kg již naporcovaných kaprů a následně předložit SVS doklad o likvidaci. Ve správním řízení mu bude uložena pouta za porušení hygienických předpisů i za maření úředního dozoru.

Celkově inspektoři SVS zkontrolovali v ulicích  ČR před uplynulými vánočními svátky více než 670 prodejců kaprů. Nějakou závadu zjistili pouze u 1,6 procenta z nich. Meziročně tak došlo opět ke zlepšení a snížení počtu závad. Mezi nejčastější porušení zákona patřily prohřešky proti hygieně, druhou nejčastější závadou byla porušení zásad welfare a také nenahlášení prodejního místa SVS. Prodejci ryb v ČR před uplynulými Vánoci nahlásili bezmála 3000 prodejních míst.

Z regionálního hlediska provedli veterinární inspektoři nejvíce kontrol právě v Jihomoravském kraji). V tomto regionu je v posledních letech nejvíce prodejních míst, do velké míry zásluhou několika pojízdných prodejců, kteří postupně objíždějí stovky míst.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

 

 

káď s uhynulými kapry při zahájení kontroly vypnuté vzduchování

uložení filetů hlav a vnitřností na prodej v nádobách na zemi

nehygienické omývání filetu a uložení v nádobách na zemi

Odkaz na původní článek