CS / EN
21.05.2021

USA kladně ohodnotila veterinární dozor v ČR u domácích prasat

Inspekční služba pro zdraví zvířat a rostlin (Animal and Plant Health Inspection Service – APHIS), která spadá pod ministerstvo zemědělství USA, aktuálně zveřejnila na svém webu finální zprávu hodnotící nákazové statusy ČR u domácích prasat. Hodnocení proběhlé v roce 2019 dopadlo pro ČR dobře. USA nákazové statusy týkající se nemocí prasat uznala a kladně ohodnotila zavedená preventivní opatření i připravenost českého veterinárního dozoru čelit nákazám.

Česká republika byla jedním z vybraných států EU, jejichž nákazové statusy APHIS posuzovala. Audit se zaměřil na čtyři nákazy prasat – slintavku a kulhavku (SLAK), vezikulární choroby prasat (VCHP), klasický moru prasat (KMP) a africký moru prasat (AMP).

Hodnocení zahrnovalo, jak posouzení poskytnutých písemných informací, tak fyzickou inspekci týmu APHIS v ČR. Inspekce zahrnovala jednání na Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy (SVS) v Praze a vybraných krajských veterinárních správách, návštěvu velké farmy s chovem prasat, malochovu, porážky prasat, asanačního podniku i pohraniční veterinární stanici na pražském letišti.

Americká inspekce ve své hodnotící zprávě konstatovala, že česká SVS má dostatečné právní zmocnění a zdroje pro účinné a efektivní provádění činností v oblasti zdraví zvířat. Pozitivně inspektoři ohodnotili také tuzemský robustní systém pro označování zvířat, evidenci hospodářství a kontrolu pohybu hospodářských zvířat. Tyto systémy podle amerických inspektorů umožňují rychlé dosledování zvířat v případě výskytu nákazy. Osvědčování vývozů je dle inspekce jasně zdokumentováno.

Podle APHIS ČR provádí dostatečná opatření k tomu, aby se zabránilo proniknutí sledovaných nákaz prasat do ČR. Pokud by k takovému proniknutí nákazy došlo, ČR je schopná tuto nákazu zjistit a omezit její šíření, jak prokázala ve své reakci na výskyt AMP v roce 2017. ČR se navíc může prokázat historií rychlého hlášení výskytu nákaz a přijímání vhodných opatření k zabránění jejich vývozu do třetích zemí.

Toto potvrzení stávajících nákazových statusů umožní pokračovat v případných vývozech chovného materiálu prasat do USA a může usnadnit vyjednávání o vývozech do jiných třetích zemí,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Nákazové statusy jsou pro jednotlivé státy zásadní zejména z hlediska možného vývozu zvířat a živočišných produktů. Nejdůležitější jsou zejména mezinárodní statusy udělované Evropskou komisí a Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE). Pokud jde o nákazy prasat, má ČR v současné době mezinárodní status země prosté Aujeszkyho choroby prasat, klasického moru prasat a také afrického moru prasat. Některé z hlediska agrárního zahraničního obchodu významné třetí země (jako třeba USA) udělují potenciálním vývozcům statusy vlastní ve snaze ochránit své území před zavlečením nebezpečných nákaz.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

Odkaz na původní článek

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít