CS / EN
11.03.2021

Upozornění na změnu veterinárních podmínek pro konání svodů koní

Upozorňujeme, že do veterinárních podmínek pro konání svodů koní byla na základě proběhlé diskuse s chovateli a jezdeckými organizacemi nově doplněna možnost účasti koní vyšetřených na přítomnost koňského herpesviru metodou PCR ze vzorku výtěru z nosu s negativním výsledkem jako variantní podmínka k vakcinaci a platné imunitě proti EHV. Z upravených podmínek plyne, že koně účastnící se svodu musí být buď vakcinováni a v platné imunitě proti EHV nebo musí být vyšetřeni s negativním výsledkem.

Nové veterinární podmínky jsou zveřejněné na webových stránkách Státní veterinární správy na adrese:
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/svod-zvirat/veterinarni-podminky-2021/

Tisková zpráva z 5. 3. 2021 informující o změně veterinárních podmínek pro konání svodů koní kvůli šíření rhinopneumonie koní v Evropě:
https://www.svscr.cz/svs-kvuli-rhinopneumonii-koni-zprisnuje-podminky-pro-svody-koni/

Odkaz na původní článek