CS / EN
28.12.2016

Týrání vánočního kapra při uvádění na trh

V rámci dozoru Státní veterinární správy nad sezonním prodejem ryb jsou kontrolovány zákonné povinnosti prodejců. Na prodejním stánku v Jihomoravském kraji veterinární inspektoři zjistili, že dochází k sezónnímu prodeji ryb bez dodržení legislativní lhůty pro nahlášení prodeje krajské veterinární správě.

Bohužel zde došlo i k týrání prodávaných vánočních kaprů nesprávnou manipulací, třeba i za přítomnosti provozovatele, který zřejmě personál náležitě neproškolil. V návaznosti na kontrolní zjištění bude zahájeno správní řízení za porušení veterinárního zákona a podán podnět obci s rozšířenou působností k projednání správního deliktu dle zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Přitom je povinností prodejce nejméně 7 dní před zahájením prodeje oznámit krajské veterinární správě, kdy a na kterém místě bude prodej zahájen a kdy bude ukončen. Samostatné prodejní místo určené k sezónnímu prodeji živých ryb musí být umístěno a vybaveno tak, aby zacházení s rybami odpovídalo zásadám ochrany zdraví zvířat a požadavkům na jejich pohodu a aby veškeré činnosti spojené s prodejem ryb byly prováděny v odpovídajících hygienických podmínkách. Prodejní místo má být umístěno tak, aby byl zajištěn co nejsnazší odtok odpadních vod do kanalizace a aby nedocházelo k roztékání odpadní vody při manipulaci s rybami, dále má být vybaveno prodejním pultem s omyvatelnou, dobře čistitelnou a dezinfikovatelnou pracovní deskou a dostatečně velkými káděmi na uchovávání živých ryb. Samozřejmostí jsou doklady o posledním sádkování ryb.

Při prodeji je také důležité mít k dispozici náležitě poučený personál, který ví, jak s rybou manipulovat. Především s ohledem na welfare neboli pohodu zvířat a s ním spojený zákon na ochranu zvířat proti týrání. Osoba, která zachází s živými rybami, musí vykonávat veškeré úkony tak, aby nedocházelo k jejich týrání. Za týrání se např. považuje vyvolávat bezdůvodně nepřiměřené působení stresových vlivů biologické, fyzikální nebo chemické povahy nebo usmrtit zvíře způsobem působícím nepřiměřenou bolest nebo utrpení či přímo u ryb při manipulaci s živými rybami zbavovat ryby šupin nebo ploutví, vsouvat rybám prsty pod skřele do žáber nebo jim vtlačovat prsty do očnic anebo násilně vytlačovat jikry nebo mlíčí… Další legislativní požadavky jsou spojeny se zabíjením ryb.

Během kontrol se úřední veterinární lékaři setkávají s různými typy provozovatelů, kteří mají vlastní pohled na věc a dodržování legislativních požadavků.

 

007

20161222_110035

20161222_110038

Odkaz na původní článek