CS / EN
21.04.2023

Systém dovozu veterinárního zboží do Velké Británie se na podzim změní

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje podnikatele, kteří vyvážejí zvířata, zárodečné produkty, živočišné produkty, ale také rostliny a rostlinné produkty, že v průběhu letošního a příštího roku dojde ke změnám systému dovozu těchto komodit do Velké Británie. Návrh příručky, která nový systém podrobně popisuje, zveřejnila na svém webu vláda Spojeného království.

Zainteresované strany mohou k návrhu dokumentu až do 19. května 2023 zasílat své připomínky prostřednictvím online dotazníku. Britské úřady naplánovaly za účelem seznámení se s novým systémem dovozu řadu online seminářů. Jejich výčet společně s popisem a odkazem pro registraci najdete na výše uvedeném odkazu a také zde.

Nový systém dovozu by měl být zaváděn postupně během let 2023 a 2024 ve třech fázích popsaných níže. Jednou z plánovaných novinek je kategorizace dovážených komodit na základě jejich rizikovosti s tím, že každé kategorii bude náležet odlišný dovozní režim.

 • 31. 10. 2023 zavedení veterinárních osvědčení pro středně-rizikové komodity
 • 31. 01. 2024 zavedení kontrol u dovážených komodit v rozsahu závisejícím na příslušné kategorii
 • 31. 10. 2024 zavedení „Prohlášení o bezpečnosti“ (Safety and Security declaration) a systému Single Trade Window

Kategorie komodit (výčet komodit je zatím pouze orientační, kategorizace ještě není dokončena):

1) Vysoce-rizikové komodity

 • živá zvířata, zárodečné produkty, živočišné produkty, na něž se mohou vztahovat ochranná opatření
 • veterinární osvědčení, prenotifikace (již v platnosti)
 • dokumentační kontrola
 • 100% identifikační a fyzická kontrola (na určitá zvířata se bude vztahovat výjimka ze 100% kontroly)

2) středně-rizikové komodity

 • syrové, chlazené a mražené maso a masné výrobky, mléko a mléčné výrobky, vedlejší živočišné produkty pro použití v krmivech, rybí produkty a vodní živočichové dovážení jako produkty živočišného původu
 • veterinární osvědčení (od 31.10.2023), prenotifikace
 • dokumentační kontrola
 • 1-30 % identifikační a fyzická kontrola (v závislosti na typu komodity)

3) nízce-rizikové komodity

 • zpracované výrobky skladovatelné při pokojové teplotě jako jsou směsné produkty a některé masové konzervy, zpracované vedlejší živočišné produkty, určité rybí produkty a vodní živočichové dovážení jako produkty živočišného původu původem ze zemí s nízkým rizikem
 • komerční dokument, prenotifikace
 • není potřeba veterinární osvědčení ani fyzická kontrola na hranici
 • dovoz musí probíhat přes určená místa vstupu

SVS doporučuje vývozcům a dalším zainteresovaným subjektům se s návrhem příručky „Border Target Operating Model“ včas seznámit a zejména využít zmíněných seminářů, na nichž bude nový systém dovozu představen jak v obecné rovině, tak detailně, v závislosti na jednotlivých sektorech.

Pravidla pro vývoz do Velké Británie se poměrně výrazně změnila v souvislosti s vystoupením země z Evropské unie (tzv. BREXITEM). Aktuální pravidla pro obchod s veterinárním zbožím jsou popsána zde.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

Odkaz na původní článek