CS / EN
16.03.2022

SVS zakázala kvůli riziku zavlečení nebezpečných nákaz dovoz zvířat neznámého původu z Ukrajiny

Státní veterinární správa (SVS) vydala mimořádná veterinární opatření, která zakazují dovoz zvířat neznámého původu z Ukrajiny. Zákaz se však nevztahuje na neobchodní přesuny zvířat (psi, kočky, fretky), která doprovázejí uprchlíky z Ukrajiny. Hlavním smyslem opatření je zabránit zavlečení nebezpečných nákaz zvířat a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, především se jedná o riziko zavlečení vztekliny. K podobným opatřením již přistoupilo mnoho jiných členských států EU.

„SVS v posledních dnech zaznamenala zvýšený počet rizikových přesunů zvířat neznámého původu z Ukrajiny do České republiky, které jsou velmi nebezpečné s ohledem na možné zavlečení vztekliny a dalších nebezpečných nákaz do ČR. Proto jsme podobně jako řada dalších rozhodli o zákazu dovozu zvířat neznámého původu z Ukrajiny,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád a dodal: „Naším prvotním úkolem je ochrana zvířat ale i lidí před nebezpečnými nákazami.“

Zákaz dovozu zvířat z Ukrajiny se, jak bylo řečeno výše, nevtahuje na zvířata doprovázející uprchlíky a výjimku ze zákazu může také udělit SVS v odůvodněných případech. Rovněž potenciální vstup koní z Ukrajiny do ČR bude nově řešen pouze v rámci výjimek udělených SVS. Pokud jde o hospodářská zvířata pocházející z Ukrajiny, ta přepravována do ČR nebudou, neboť Ukrajina zakázala vývoz všech hospodářských zvířat ze země.

Za prokázané nerespektování zákazu může být fyzickém osobám uložena pokuta ve výši až 100 000 Kč, v případě právnických či fyzických podnikajících osob až 2 000 000 Kč.

V zájmu ochrany zdraví domácích i volně žijících zvířat zejména před vzteklinou již přistoupilo k podobnému zákazu dovozu zvířat neznámého původu větší množství evropských zemí. Mezi tyto státy patří například Španělsko, Francie, Portugalsko, Dánsko, Švédsko, Finsko, Litva, Slovinsko, Německo, Lucembursko a další.

Vzteklina je smrtelné onemocnění všech teplokrevných zvířat a je přenosná na člověka. Zvlášť vysokou citlivost vykazují masožravá zvířata, zejména psi, kočky, lišky či vlci, ale i skot. ČR je od roku 2004 mezinárodně uznaná coby země bez této nákazy. Toho se podařilo dosáhnout zejména dlouhodobým úsilím orgánů veterinární péče, zejména vakcinací vnímavých zvířat včetně orální vakcinací lišek a kontrolou přesunů. Naproti tomu na Ukrajině se navzdory probíhající vakcinaci lišek stále vyskytují stovky případů vztekliny ročně. Podle posledního dostupného hlášení pro Světovou organizaci pro zdraví zvířat (OIE) evidovala Ukrajina za 1. pololetí 2021 více než 300 ohnisek vztekliny (z toho 135 případů u koček a 113 u psů).

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

 

 

Přílohy – veterinární požadavky a formuláře:

 

Veterinární požadavky pro neobchodní přesun nejvýše 5 kusů psů, koček nebo fretek v zájmovém chovu doprovázejících své majitele na útěku z Ukrajiny (142,3 KB)
Formulář s informacemi o zvířeti v zájmovém chovu původem z Ukrajiny (102,4 KB)
Žádost o povolení výjimky podle čl. 2 písm. c) nařízení SVS č. j. SVS/2022/037830-G (118,8 KB)

 

Veterinary requirements for the non-commercial movement of at most five pet dog, cats or ferrets accompanying their owners on the run from Ukraine (88,7 KB)
Form containing information on a pet animal originating from Ukraine (103,9 KB)

 

Ветеринарні умови для некомерційногo пересуну максимум 5 штук собак, кішoк або фредoк (домашні тхори), якi супроводжують свого власника при втечi з України (229,5 KB)
Інформація про домашніх тварин, що походять з України (103,9 KB)
Odkaz na původní článek