CS / EN
31.01.2023

SVS ukončuje zjednodušený dovoz zájmových zvířat z Ukrajiny do ČR

S účinností od dnešního dne ruší Státní veterinární správa (SVS) mimořádná veterinární opatření vztahující se na dovoz zvířat z Ukrajiny. Psi, kočky i fretky v zájmovém chovu dovážené v rámci neobchodního přesunu z Ukrajiny do České republiky musí opět splňovat dovozní podmínky včetně požadavku sérologického vyšetření na vzteklinu. Vzhledem k tomu, že se situace s přílivem uprchlíků a jejich zvířat z Ukrajiny stabilizovala, je možné se vrátit ke standardnímu režimu dovozových pravidel.

Mimořádná veterinární opatření (MVO), která SVS nařídila loni v březnu a dubnu v reakci na vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině, mimo jiné umožňovala za definovaných podmínek neobchodní přesun nejvýše 5 kusů psů, koček nebo fretek v zájmovém chovu z Ukrajiny na území České republiky, aniž by tato zvířata splňovala standardní dovozní požadavky stanovené legislativou EU.

Povinností majitelů takto dovezených zvířat bylo umístit zvířata do 10denní karantény a zajistit do 72 hodin ode dne vstupu na území České republiky klinické vyšetření soukromým veterinární lékařem. Ten měl dále povinnost zvíře v případě potřeby označit čipem a naočkovat proti vzteklině, vystavit doklad o provedeném vyšetření a očkovací průkaz anebo EU pas.

Udělení popsané výjimky ze standardních dovozních podmínek je členským státům umožněno pouze ve výjimečných situacích (ozbrojený konflikt, politické nepokoje, přírodní katastrofa). V důsledku mimořádné situace na Ukrajině výjimku loni na jaře promptně přijaly všechny členské státy Evropské unie, nicméně některé z nich již přistoupily k jejímu zrušení či omezení. Například Slovensko výjimku zrušilo dne 21. prosince 2022.

V průběhu platnosti výše zmíněných MVO (březen 2022 – leden 2023), přicestovalo do ČR se svými majiteli přes 2000 zvířat (psů, koček a fretek).

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

Odkaz na původní článek